Webinár: Ako SPOLUpracovať s učiteľmi?

Určený pre

  • ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV
  • študentov
  • školských psychológov v praxi
 

Lektorka: PhDr. Gabriela Herényiová PhD.

Cena: 20e

Kedy: ZRUŠENÉ

Kde: MS Teams

Obsah webináru:

  1. Špecifiká spolupráce s učiteľmi v MŠ, ZŠ, SŠ
  2. Ako si nastaviť spoluprácu s triednymi učiteľmi?
  3. Ako požiadať vyučujúceho o pozorovanie na jeho/jej hodine?
  4. Ako vysvetliť našu povinnosť mlčanslivosti o problémoch klientov.
  5. Čo v prípade, že vyučujúci nechcú umožniť realizovať skupinové preventívne aktivity na výchovných predmetoch. Kedy mám realizovať tieto aktivity?
  6. Ako robiť osvetu o potrebe individuálneho prístupu k žiakom so ŠVVP?
  7. Aké zážitkové workshopy, programy, teambuidingové aktivity realizovať na stmelenie kolektívu v škole?

O lektorke:

Vysokoškolská učiteľka a psychologička na Katedre psychológie FF UK v Bratislave. 

Jedna z hlavných gestoriek školskej psychológie na Slovensku – viac o dr. Herényiovej pozrite tu

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Keď sa vám ukáže pod tlačítkom Poslať: ✓ Formulár bol úspešne odoslaný, vaše prihlásenie bolo úspešné, budeme vás do 24 hod kontaktovať aj s faktúrou. Ďakujeme.