Dôležitosť senzorickej integrácie v našich životoch a životoch našich detí

Photo by  Kei on unsplash.com

Senzorická integrácia je termín, ktorý sa používa na opis procesov v mozgu, ktoré nám umožňujú prijímať informácie, ktoré dostávame z našich zmyslov, organizovať ich a primerane reagovať. Okrem integrácie našich piatich zmyslov: zrakové vnímanie, sluchové, čuchové, taktilné a chuťové sú dôležité pojmy aj:

  • vestibulárny zmysel (rovnováha), ktorý nám hovorí, ako umiestniť naše telo a hlavu
  • a proprioceptívny zmysel (uvedomenie si tela v priestore), ktorý nám pomáha vedieť, čo robíme s našimi kĺbmi, svalmi.
 

Ergoterapeutka A. Jean Ayresová (1970) konceptualizovala senzorickú integráciu (SI) po teoretickej a terapeutickej stránke.

Aktivity zahrnuté v SI poskytujú vestibulárne, proprioceptívne, vizuálne, sluchové, čuchové, hmatové, ale často aj chuťové podnety, ktoré organizujú zmyslový systém. Takéto stimuly sú poskytované pri hre pomocou stimulačných pomôcok (pichľavé loptičky, predmety z rôznych materiálov…), hojdačiek, trampolín, lôpt a iných zariadení používaných na vyvolanie proprioceptívnych, hmatových a vestibulárnych problémov. Aktivity môžu zahŕňať aj hlboký tlak, stláčanie kĺbov, masáž tela. (Schaaf & Nightlinger, 2007).

Aplikácia terapie SI vyžaduje, aby sa senzoricko-motorické aktivity zameriavali na konkrétne oblasti ťažkostí, ktoré zasahujú do každodenného života dieťaťa, zmyslová integrácia sa tak stáva súčasťou hry. Aktivity zvyčajne riešia viac ako jeden zmyslový systém naraz a spúšťajú proprioreceptory svalov a kĺbov, receptory vo vnútornom uchu, ako aj sluchové, zrakové a hmatové receptory. Výsledky intervencií sa pravidelne zbierajú a podľa potreby sa vykonávajú úpravy intervenčného plánu. Konečným cieľom je zlepšiť senzorické spracovanie, organizáciu, integráciu a motorické plánovanie nervového systému (Drobnyk et al, 2019).

Na základe Ayresováovej teórie môže byť nedostatok senzorickej integrácie jednou zo základných príčin problémov so správaním u detí s autizmom. Odhaduje sa, že 90 až 95% detí s autizmom má problémy so zmyslovým spracovaním (Randell et al, 2019).

Ayresová predpokladala, že poruchy zmyslového spracovania vedú k motivačnému deficitu a nedostatku pripisovania významu stimulu, čo následne brzdí motiváciu zapojiť/zapájať sa.

Senzorickú integračnú terapiu (SIT) vykonávajú najmä ergoterapeuti, aby pomohli deťom zlepšiť ich spracovanie a integráciu zmyslových vstupov, aby získali vhodnú adaptívnu reakciu na každodenné podnety, ale v súčasnosti je značne rozšírené vzdelávanie aj pre špeciálnych pedagógov, školských psychológov, logopédov, sociálnych pedagógov a iné pomáhajúce profesie, ktoré môžu certifikovane vykonávať SIT.

SIT sa bežne používa na pomoc:

  • pri problémoch s vývinom, správaním a učením detí,
  • ako je porucha autistického spektra,
  • porucha pozornosti s hyperaktivitou,
  • vývojové poruchy koordinácie
  • a detská obezita
  • ďalej pozitívne ovplyvňuje reakciu dieťaťa na vnem znížením stresu,
  • zvýšením adekvátnych adaptačných reakcií na zmyslové podnety, koncentrácie a sociálne interakcie.
 

Intervencie SI zvyčajne prebiehajú v domácnostiach, komunitách, poradniach, školách a klinikách (Schaaf et al, 2011).

Senzorické deficity sa merajú prostredníctvom senzorického profilu, ktorý pozostáva z rozhovorov s rodičmi, preskúmania správ o hodnotení dieťaťa a pozorovania správania. Po vyhodnotení údajov sa vytvoria ciele na cieľové oblasti záujmu (Schaaf & Nightlinger, 2007). Diagnostika porúch senzorického spracovania je však stále náročná.

Organizácia, ktorá sa aktívne zaoberá senzorickou integrácou, snoezelen a celkovou podporou zmyslového vnímanie detí na Slovensku je 3lobit o.z. , pre viac informácií pozrite tu:

Úvodná stránka

 

 

Autorka: Simona Gécziová

 

Zdroje

Drobnyk, W., Rocco, K., Davidson, S., Bruce, S., Zhang, F. & Soumerai, S. B. (2019). Sensory Integration and Functional Reaching in Children With Rett Syndrome/Rett-Realted Disorders. Clinical Medicine Insights: Pediatrics, 26.

Kilroy, E., Aziz-Zadeh, L. & Cermak, S. (2019). Theories of Autism and Sensory Integration Revisited: What Contemporary Neuroscience Has to Say. Brain Sciences, 9(3).

Lane, S. J., Mailloux, Z., Schoen, S., Bundy, A., May-Benson, T. A., Parham, L. D., Smith Roley, S. & Schaaf, R. C. (2019). Neural Foundations of Ayresová Sensory Integration. Brian Science, 9(7).

Randell, E., McNamara, R., Delport, S., Busse, M., Hastings, R. P., Gillepsie, D., Williams-Thomas R., Brookes-Howell, L., Romeo, R., Boadu, J., Ahuja, A. S., McKigney A. M., Knapp, M., Smith, K., Thornton, J. & Warren G. (2019). Sensory integration therapy versus usual care for sensory processing difficulties in autism spectrum disorder in children: study protocol for pragmatic randomised controlled trial. Trials Journal, 20(1).

Schaaf, R. C. & Nightlinger, K. M. (2007). Occupational therapy using a sensory integrative approach: a case study of effectiveness. The American Journal of Occupational Therapy, 61(2), 239-246.

Schaaf, R. C. & Blanche E. I. (2011). Comparison of behavioral intervention and sensory-integration therapy in the treatment of challenging behavior. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(10), 1439-1441.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ako vyjadriť lásku svojmu dieťaťu?

Photo by Bruno Nascimento on unsplash.com Čím sú deti staršie, tým majú rodičia  častejšie pocit, že netušia, o čom hovoria. Môže to byť aj naopak? Komunikujú

Výhody prírody pre naše duševné zdravie

Photo by  David Marcu on unsplash.com Trávenie času na čerstvom vzduchu alebo vnášanie prírody do vášho každodenného života môže byť prospešné pre našu duševnú aj fyzickú

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.