KYBERŠIKANA – Za zatvorenými dverami sociálnych sietí

Photo by  Sigmund  on unsplash.com

Je pondelok. Práve som sa vrátila zo školy. To bol ale hrozný deň! Vysvetlím vám to, ale pekne od začiatku.

Pondelky bývajú kruté. Ráno mi nezazvonil budík, takže som len splašene pobehovala po izbe. V rýchlosti som na seba hodila sukňu a tričko, ktoré som si našťastie pripravila už v nedeľu večer a utekala som na autobus.

Len tak tak som stihla dobehnúť do triedy skôr ako naša triedna. Našťastie sme mali prvú hodinu výtvarnú, takže som sa počas kreslenia aspoň vydýchala. Nasledovať mal dejepis. Počas prestávky som si odbehla na toaletu a potom do bufetu v snahe dobehnúť zameškané raňajky.

Zazvonilo. Vtom som si spomenula…dnes bude učiteľka celú hodinu skúšať! Úplne som na to zabudla! Zaznelo moje meno a mne nezostávalo nič, len vybrať sa smerom k tabuli a za tých pár sekúnd si spomenúť, čo sme sa mali naučiť. Ako som kráčala pomedzi lavice, začula som smiech spolužiakov. Výborne. Najlepšia radosť je škodoradosť, však? V skratke. Moja odpoveď bola úplné trápenie, nevedela som vôbec nič a učiteľka si ma pekne podala….

Doma som si pre istotu skontrolovala rozvrh na ďalší deň, aby ma náhodou opäť neprekvapilo nečakané skúšanie alebo písomka.

Vtom mi zapípal telefón – niekto vás označil v príspevku… Automaticky som otvorila toto upozornenie. Hm, nejaké video. Spustila som ho. Až po niekoľkých sekundách som si uvedomila, že sa pozerám na seba. Ako kráčam pomedzi lavice a sukňu mám vzadu zastrčenú do siloniek, takže spolužiaci mali prvotriedny výhľad na moju farebnú spodnú bielizeň.

Video tu však nekončí. Pozerám sa na seba ako stojím pred tabuľou, celá červená a spotená, a snažím sa zo seba dostať aspoň jednu správnu odpoveď. Čo to má znamenať?! Vzápätí začnú pod videom pribúdať posmešné komentáre nielen od mojich spolužiakov, ale aj od úplne cudzích ľudí…Cítim sa úplne bezradne, neviem to zastaviť. Viem však, že sa už nikdy nebudem môcť pohnúť z domu.

KYBERŠIKANA

Podobné príbehy sú stále častejšou realitou čoraz mladších detí. Nové technológie spolu so sociálnymi sieťami otvorili dvere novému typu šikany – kyberšikane. Pod týmto pojmom rozumieme zámerné urážanie, vyhrážanie, odhaľovanie intímnych informácií a obťažovanie iných prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov, ktoré trvá spravidla dlhší čas. Toto šikanovanie prebieha buď na internete, napríklad cez e-maily, čet, videá na YouTube, na sociálnych sieťach, alebo cez mobilné telefóny v podobe obťažujúceho volania, či správ cez WhatsApp. Páchateľ – agresor – koná často anonymne, aby obeť nevedela, odkiaľ útok pochádza (cyberhelp.eu).

Pri kyberšikane medzi deťmi a mládežou sa obeť väčšinou pozná s agresorom aj v „reálnom“ svete a obete majú väčšinou podozrenie, kto sa za útokmi môže skrývať. Spravidla ide o útočníkov z prostredia školy, mestskej štvrte, dediny alebo komunity (cyberhelp.eu).

AKÉ SÚ ROZDIELY MEDZI ŠIKANOU TVÁROU V TVÁR A KYBERŠIKANOU?

V prvom rade si treba uvedomiť, že kyberšikana trvá 24 hodín denne a nezastaví sa pred dverami domu. Vďaka rýchlosti šírenia informácií prostredníctvom internetu je takmer nemožné dosah šírenia zahanbujúcich správ a videí zmapovať. Agresori konajú zväčša anonymne, to im dáva pocit istoty, že si môžu dovoliť všetko. Ich identita sa často nezhoduje s realitou a spravidla vystupujú pod falošnými identitami. Pri kyberšikane nie je rozhodujúci vek a vzhľad. Môže sa  odohrávať medzi rovesníkmi, ale aj medzi rôznymi vekovými skupinami (učiteľ – žiak). Existuje riziko neúmyselnej šikany, kedy páchateľ koná neuvážene a nedomyslí dôsledky, ktoré môžu obeti ublížiť (cyberhelp.eu).

Vzhľadom na široké možnosti, ktoré nám internet a sociálne siete ponúkajú, existuje niekoľko typov kyberšikany. Poďme sa na ne pozrieť.

SEXTING

Sexting sa týka najmä mladej generácie. Ide o posielanie fotografií svojho tela v erotických alebo sexuálnych pózach. Takéto fotografie sa väčšinou posielajú v súkromných konverzáciách, ale následne sa z rôznych dôvodov prepošlú iným. Mnohí mladí považujú poslanie erotickej fotografie partnerovi za dôkaz lásky a sexuálnej zrelosti. Zabúdajú však na to, že akonáhle takúto fotku odošlú, strácajú akúkoľvek kontrolu nad tým, kto si ju môže zobraziť. Podľa jednej skupiny odborníkov sexting zanecháva v mladých pocit hanby a vedie k výraznému stresu. Iní však považujú sexting za prirodzenú súčasť digitálneho sexuálneho správania tínedžerov. Tak či onak, nezabúdajme, že po odoslaní akejkoľvek fotografie alebo videa, strácame nad nimi kontrolu. Môže ich vidieť celý svet (cyberhelp.eu, eduworld.sk).

KYBERGROOMING

Pod týmto pojmom rozumieme zámerné oslovovanie osôb s cieľom sexuálneho kontaktu.

Obeťou bývajú najmä deti a mladiství, pretože páchateľ – groomer si s nimi ľahšie vybuduje dôveru. Agresori často používajú falošné prezývky a vek, aby tak vzbudili dojem rovesníka obete. Používajú rôzne psychologické metódy aby presvedčili obeť, že oni nie sú tí zlí. Po určitom čase, keď už získajú kontrolu nad obeťou, nastáva fáza požiadaviek a zneužívania. Poslednou fázou je vyhrážanie, kedy groomer využíva proti obeti informácie, ktoré mu sama poskytla (cyberhelp.eu, stalosato.sk). Výborným dokumentom, ktorý približuje túto problematiku, je český film V síti. Film prostredníctvom štyroch dospelých herečiek, ktoré vystupujú na rôznych sociálnych sieťach ako dvanásťročné dievčatá, odhaľuje šokujúcu realitu, ktorá sa odohráva za zatvorenými dverami izieb mnohých mladistvých.

STALKING

Ide o nebezpečné prenasledovanie a obťažovanie.

Človek, ktorý niekoho chorobne prenasleduje a je posadnutý záujmom o neho sa nazýva stalker. Je to spôsob nevhodného chovania, ktoré sa prejavuje tým, že stalker sa zameria na svoju obeť, ktorá však o jeho pozornosť nestojí, a neustále a dlhodobo ju prenasleduje, obťažuje telefonátmi, SMS správami a obmedzuje jeho osobnú slobodu. Niekedy je súčasťou stalkovania aj vyhrážanie, čo u obete vyvoláva pocity strachu. Motívom stalkera je väčšinou udržanie si kontroly a moci nad obeťou. Páchateľom môže byť osoba, ktorú obeť pozná a vie, že ju prenasleduje, osoba, ktorú obeť pozná, ale nevie o prenasledovaní, alebo osoba, ktorú obeť nepozná, napríklad práve kyberstalkeri, ktorí svoje obete hľadajú na internete (nzip.cz). Elektronické prenasledovanie môže mať podobu zasielania spamov, vírusov, neželanými správami na čete, tvorenia stránok s fotografiami obete a kontaktovania rodiny a priateľov obete prostredníctvom sociálnych sietí (cyberhelp.eu).

AKO SA VŠAK BRÁNIŤ ŠIKANOVANIU NA INTERNETE A AKÉ PREVENTÍVNE KROKY MÔŽEME UROBIŤ, ABY SME SA OBEŤOU NESTALI?

Rodičia, hovorte so svojimi deťmi o nástrahách, ktoré internet prináša. Spýtajte sa, či vaše dieťa už niečo vie o danej problematike, použite príklady z médií a zdôraznite negatívne dôsledky, ktoré z toho vyplynuli. Deťom, ktoré už majú svoj smartfón vysvetlite, že správy by nemali nikdy obsahovať nahé fotografie a videá žiadnych ľudí. U tínedžerov buďte špecifickí, aké to môže mať následky a vysvetlite im, že ak ich niekto núti poslať erotické fotografie ako dôkaz lásky, nie je to v poriadku (eduworld.sk).

Tínedžeri, overujte si informácie, ktoré vám poskytne človek, s ktorým komunikujete na internete. Ak od vás žiada informácie, ktoré vám sám odmieta poskytnúť, ukončite konverzáciu. Vyžiadajte si od neho napríklad fotografie, ktoré by overili jeho totožnosť. Ak súhlasíte s videohovorom, avšak človek na druhej strane si odmieta zapnúť videokameru, hovor ukončite. Ak sa v konverzácií vyskytnú vyhrážky alebo vás niekto obťažuje zasielaním erotických fotografií, urobte si snímky konverzácie a agresora zablokujte. Následne sa obráťte na rodiča, učiteľa alebo odborníka (stalosato.sk).

Okrem vyššie spomínaných nástrah sa s príchodom stále novších a rafinovanejších sociálnych sietí objavujú aj nové spôsoby nebezpečného správania. Odhaľovanie, pózovanie, hádky v diskusiách, očierňovanie, happy slapping (fackovanie pre zábavu) a rôzne internetové výzvy definovali novodobú éru často aj trestných činov so závažnými následkami v podobe psychických tráum, stresu a fyzického obťažovania. Tínedžeri ako častá cieľová skupina, určujú svoju sebahodnotu počtom „lajkov a sledovateľov“, a preto sú ochotní zverejňovať rôzne kompromitujúce videá a fotografie, pričom na následky myslí len málokto. Preto nezabúdajme: čo raz na internete zverejníme, akú správu odošleme, všetko tam zostane. Nikdy nevieme kto sa k tomu môže dostať a ako môže zdieľaný obsah použiť. Zamyslime sa aj nad následkami, ktoré môžeme my spôsobiť druhým zverejnením nejakej vtipnej fotky alebo dôvernej informácie. Aj zdanlivé maličkosti môžu niekomu spôsobiť traumu.

Užitočné web stránky o kyberšikane

ovce.sk – zobrazuje najčastejšie nástrahy internetu prostredníctvom krátkych rozprávok pre deti

zodpovedne.sk

stopline.sk

bezpecnenanete.eset.com

cyberhelp.eu

beznastrah.online

 

Autorka: Táni

 

BIBLIOGRAFIA

CYBERHELP.EU 2022. Oficiálna stránka portálu Cyberhelp: https://cyberhelp.eu/sk/introduction/begriffe [online]. [cit. 2022-01-26]. 

STALOSATO.SK 2022. Oficiálna stránka portálu Stalosato: https://www.stalosato.sk/sociale-siete-kybergrooming/ [online]. [cit. 2022-01-26]. 

NZIP.CZ 2022. Oficiálna stránka portálu Nzip: https://www.nzip.cz/clanek/260-stalking [online]. [cit. 2022-01-26]. 

EDUWORLD.SK 2022 Oficiálna stránka portálu Eduworld: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5917/sexting-u-deti-tinedzerov [online]. [cit. 2022-01-26].  

 

 

 

 

 

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.

Prečo je tak dôležitá hra pre naše deti?

Photo by  Markus Spiske on unsplash.co  Na jednej strane, od detských klinických a školských psychológov môžeme počuť o nevyhnutnosti a dôležitosti podnetného prostredia pre zdravý vývoj detí.