Milí návštevníci Portálu školskej psychológie, pripravovanie obsahu portálu si vyžaduje nemalé personálne, a tým aj finančné náklady.

  • Príprava jedného článku vyjde na 20-30€
  • Príprava videa 30€
  • Natočenie MiniPodcastu 50€.
 

Budeme veľmi radi za vašu finančnú podporu, aby sme mohli v tomto jedinečnom projekte pokračovať. Jednoducho naskenujte QR kód alebo použite náš IBAN a zvoľte ľubovoľnú sumu príspevku. Do popisu napíšte, ktorú z aktivít chcete podporiť a my vytvoríme ďalší obsah.

Srdečne ďakujeme za každú podporu 🙂

 Tím PŠP

OZ Inkluziv

IČO: 54 023 700

Občianske združenie zriadené ako právny subjekt na prevádzkovanie webstránky  www.portalskolskejpsychologie.sk

Registrované na Ministerstve vnútra pod číslom spisu: MV SR VVS/1-900/90-62120

 

Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK4909000000005183524503

BIC SWIFT: GIBASKBX