Webinár: Práca školského psychológa na 1.stupni ZŠ

Určený prioritne pre ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Vhodné aj pre študentov a školských psychológov v praxi

Lektorka: Mgr. Petra Gogoláková

Cena: 20e

Kedy: zo záznamu

Kde: MS Teams

Obsah webináru:

 1. Lektorka sa podelí o svoje skúsenosti, ako sa predstaviť v škole, aké kontakty pre vás môžu byť užitočné, ako sieťovať, ako spolupracovať v ŠPT a čo obnáša náplň práce ŠP špecificky pre danú tému webináru
 2. Vo vzťahu k žiakom lektorka spomenie témy ako:
  1. Aké preventívne programy môžete využiť pre 1.stupeň ZŠ
  2. Ako pracovať individuálne so žiakmi na 1.stupni ZŠ
  3. Školská zrelosť, adaptácia a zápis do 1. ročníka ZŠ
  4. Kariérové poradenstvo na 1.stupni ZŠ
 3. S akými problémami žiakov sa môžete stretnúť špecificky na 1.stupni ZŠ (agresivita žiakov, poruchy učenia, ADHD, PAS, úzkostné dieťa, zlá rodinná situácia, neprospievanie žiaka
 4. Projektívne techniky, pracovné listy, relaxačné cvičenia, HRA, pomôcky, ktoré využíva ŠP na 1.stupni ZŠ
 5. Ako vyzerá spolupráca s rodičmi žiakov na 1. stupni ZŠ
 6. Čo obnáša práca ŠP v spolupráci s vedením a učiteľmi na 1.stupni ZŠ
 7. Administratívne povinnosti na 1.stupni ZŠ
 8. Čo obnáša pozorovanie na 1.stupni ZŠ

O lektorke:

Študovala som na UKF v Nitre na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, odbor psychológia. Po škole som pracovala polroka v CPPPaP na Myjave a v roku 2016 som nastúpila ako školský psychológ na ZŠ v Trenčíne. Pracovala som najskôr na 60% úväzok, ale po nejakej dobe som prešla na plný úväzok. Mám za sebou rôzne kurzy ako napríklad Kresbu postavy, Hand test, Autogenny tréning či v škole využiteľné – Zippyho kamaráti, Kamaráti jabĺčka a Program KUPOZ. Absolvovala som výcvik v Biofeedbacku a neurofeedback pod ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT a aktuálne som zapojená vo vzdelávaní realizovanom VÚDPaP-om s názvom Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa podľa princípov Kognitívno-behaviorálnej terapie. V škole okrem bežných tried pracujem aj s triedami APROGEN, čo sú triedy s intelektovo nadanymi žiakmi. Pôvodne som sa plánovala dostať do klinickej psychológie, ale školská psychológia ma nakoniec presvedčila, že je to práca, ktorú chcem robiť. Je to síce práca veľmi náročná, keďže sa v nej stretávame naozaj so širokou škálou problémových oblastí, ale zároveň je veľmi tvorivá, flexibilná, veľmi veľa vecí v nej vieme podchytiť na začiatku a máme možnosť problém vidieť komplexne.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

Keď sa vám ukáže pod tlačítkom Poslať: ✓ Formulár bol úspešne odoslaný, vaše prihlásenie bolo úspešné, budeme vás do 24 hod kontaktovať aj s faktúrou. Ďakujeme.​