Webinár: Práca školského psychológa na 2.stupni ZŠ

Určený prioritne pre ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Vhodné aj pre študentov a školských psychológov v praxi

Lektorka: PaedDr. Lucia Redayová PhD.

Cena: 20e

Kedy: 30.3. 2022 o 17:00 a 26.4. 2022 o 17:30

Kde: ZOOM

Webinár poskytne špecifické poznatky a skúsenosti o práci školského psychológa na danom type školy. Na vybrané podtémy webináru pripravujeme ďalšie webináre.

Obsah webináru:

 1. Lektorka sa podelí o svoje skúsenosti v úvode webináru na témy:
  1. ako sa adaptovať v škole,
  2. ako si nastaviť plán práce v súlade s inkluzívnou víziou školy
  3. ako si nastaviť spoluprácu s kolegami zo školského podporného tímu
  4. a čo obnáša náplň práce ŠP špecificky pre danú tému webináru
 2. Vo vzťahu k žiakom lektorka spomenie témy ako:
  1. Adaptácia žiakov v 5.ročníku ZŠ
  2. Adaptácia žiakov po prestupe na novú školu
  3. Ako vyzerá starostlivosť o žiakov so ŠVVP na 2.stupni ZŠ
 3. Spolupráca s učiteľmi na 2.stupni ZŠ
 4. Spolupráca s rodičmi na 2.stupni ZŠ
 5. Preventívne aktivity školy na 2.stupni ZŠ
 6. Kariérové poradestvo na 2.stupni ZŠ
 7. Intervencie na 2.stupni ZŠ – ako pristupovať k vybraným problémovým oblastiam žiakov (šikana/kyberšikana, agresívni žiaci, sebapoškodzovanie, motivácia k učeniu, návykové látky, novodobé fenomény životného štýlu mladých ľudí)

O lektorke:

Vyštudovala som psychológiu a biológiu v magisterskom štúdiu, ktoré som doplnila o inovatívne a špecializačné štúdium školskej psychológie. V doktorandskom štúdiu som sa venovala oblasti Pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie. V oboch prácach som sa venovala pedagogickým a psychologickým aspektom v oblasti integrácie, respektíve inklúzie zrakovo postihnutých žiakov do systému bežných škôl.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii a kurz vedenia Systemického rozhovoru. Taktiež som si doplnili zručnosti v oblasti kariérneho poradenstva, lektorstva a koučingu. Koučingový výcvik v základných metódach, ale aj párový a vzťahový koučing, sú oblasti, v ktorých mám skúsenosti. Moja prax spočíva v oblasti vyučovania na strednej škole, lektorovania, mentorovania a koučovania dospelých v rámci národných projektov AMV pre MPC Košice a NP dielne pre ŠIOV.
Od roku 2006 som pracovala ako učiteľka SŠ, v rokoch 2009-2014 aj v pozícii poradca, terapeut pre ľudí, ktorí potrebovali a vyhľadávali poradenské služby. Od februára 2017 pôsobím zároveň aj ako školská psychologička.

Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Som lektorkou a viedla som aktualizačné vzdelávania pre učiteľov a odborných zamestnancov. Ovládam rôzne vyučovacie techniky, techniky kladenia konštruktívnych otázok, prezentačné a komunikačné techniky, ktoré som získala v oblasti pedagogickej a poradenskej praxe.

Viac  lektorke nájdete na jej webstránke: https://lucia-redayova-kouc-terapeut-skolsky-psycholog.mailchimpsites.com/about

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

Keď sa vám ukáže pod tlačítkom Poslať: ✓ Formulár bol úspešne odoslaný, vaše prihlásenie bolo úspešné, budeme vás do 24 hod kontaktovať aj s faktúrou. Ďakujeme.​