Školský psychológ zamestnaný cez projekt

Photo by  Amy Hirschi on unsplash.com

 

Na začiatok začnime otázkou prečo vôbec na väčšine škôl na Slovensku je školský psychológ zamestnaný cez projekt?

Napadla Vás ako prvá odpoveď peniaze?

Nuž, nie ste veru ďaleko od pravdy.

Kým mzdy pedagogických zamestnancov školy sú uhrádzané z normatívnych finančných prostriedkov, na mzdy odborných zamestnancov ako je školský psychológ sa financie musia hľadať inde.

Uvažovať nad tým prečo je tomu tak, je dá sa povedať, častou témou nielen psychológov, ktorí cez projekt na škole pracujú ale aj tých, ktorí majú záujem mať psychológa na škole.

Odpoveď sa však hľadá ťažko respektíve, nie je v moci tých, ktorých “to trápi“ zmeniť to, nakoľko sú v hierarchii najnižšie. 

Preto keď sa vyhlási projekt, ktorý dokáže financie na pozíciu školského psychológa pokryť, je viac ako pochopiteľné prečo projekty riaditelia škôl veľmi radi využijú.

Projekty, nech už sú z akýchkoľvek zdrojov, majú primárne za úlohu dostaťstabilizovať pozíciu psychológa do prostredia školy. Takže keď sa vyhlási projekt, cez ktorý je možné zamestnať psychológa na škole, je úplne pochopiteľné ak po ňom riaditelia siahnu a využijú ho.

Podstatnom v tomto procese je fakt, že za čas, za ktorý je pozícia školského psychológa financovaná z projektu, je úlohou vedenia hľadať a v lepšom prípade aj nájsť zdroje na to, aby jeho pracovnú pozíciu udržali aj v čase, keď projekt skončí.

A teraz sa spoločne zamyslime. Vieme, ako finančne poddimenzované je školstvo. Aká je pravdepodobnosť, že po skončení projektu sa financie, ktoré mimochodom neboli ani pred projektom, na pozíciu školského psychológa, nájdu?

Pokiaľ projekt trvá dva, či tri roky, za tie dva, či tri roky sa toho rieši toľko, že to posledné, na čo sa myslí je zháňanie financií na zaplatenie školského psychológa po projekte a teda udržanie jeho miesta. Je tiež pravda, že mnoho riaditeľov škôl sa spolieha do poslednej chvíle na to, že sa projekt bude predlžovať. Nie vždy sa to však podarí aj napriek tomu, že snahy o to sú.

Nasťastie POP I aj II sa podarilo predĺžiť na rok 2022/2023, avšak, otázkou stále ostáva, čo potom?

Slovami ministra Gröhlinga: „Tak, ako sa sme predĺžili projekt POP I, v rámci ktorého pôsobí 912 podporných pozícií na 346 školách, budeme predlžovať o ďalší rok aj projekt POP II. Financovaný bude z úspor z eurofondov, týka sa 1085 škôl a 3032 pomáhajúcich profesií,“

AKÉ JE TO VŠAK PRACOVAŤ NA POZÍCIÍ, KTORÁ JE HRADENÁ CEZ PROJEKT? 

Vo svojej podstate nie je rozdiel medzi kmeňovým zamestnancom školy a projektovým, každý z nich si robí svoju náplň práce.

Mzda zamestnanca,  ktorý je zamestnaný cez projekt je riaditeľovi školy o mesiac neskôr refundovaná.

K tomu, aby sa tak stalo je potrebné, aby školský psychológ alebo aj akýkoľvek iný zamestnanec školy cez projekt každý mesiac dokladoval svoju  dochádzku a raz za štvrťrok dokladoval správu, v ktorej je potrebné uviesť, čo bolo vašou náplňou práce za uvedený štvrťrok a dokladovať k tomu aj fotodokumentáciu.

Čo však možno predsa len trápi zamestnanca cez projekt je, že projekt má svoje trvanie. A asi sa mnohí zhodnete na tom, že v tejto súvislosti vám často naskakuje myšlienka, že je to len na dobu určitú a čo bude potom? 

Je pravdepodobné, že mnohí z vás priebežne sledujú pracovné ponuky, ktoré by boli na dobu neurčitú, lebo to predstavuje istú formu stability, udržateľnosti, istoty.

Takže, keby sme to chceli urobiť viac prehľadným a vypísať konkrétne body, ktorými je práca školského psychológa cez projekt najviac determinovaná, tak budeme hovoriť o:

  1. pracovný pomer na dobu určitú t.j. po dobu trvania projektu;
  2. administratíva pre projektovú dokumentáciu v podobe:
  3. a) dochádzka (každý mesiac);
  4. b) štvrťročná správa s fotodokumentáciou, ktorej predmetom je obsah pracovnej

          náplne školského psychológa za konkrétny štvrťrok  (1x za každý štvrťrok);

  1. pracovný čas 37,5 hodiny;
  2. skutočne veľa závisí od riaditeľa školy a od porozumenia dôležitosti školského

    psychológa medzi pedagógmi.

 

Vyššie uvedený bod číslo štyri už skôr ovplyvňuje, ako sa na pracovnej pozícií školského psychológa cez projekt pracuje.

Pokiaľ hovoríme, o škole, kde už školský psychológ pôsobil, je to v istom ohľade výhoda. Dotyčný vstupuje do viac či menej zabehnutého prostredia, kde si nemusí vytvoriť priestor alebo doslova vydobiť opodstatnenosť svojej pozície.

Samozrejme je potrebné spomenúť, že ani v situácií kedy vstupuje psychológ na pôdu školy, ktorá už školského psychológa mala, je vždy jednoduché pracovať, resp. že nie každý kolega či kolegyňa vníma opodstatnenosť tejto pozície na škole.

Takáto situácia však môže nastať bez ohľadu na to, či je pozícia hradená z projektu alebo nie.

Napriek tomu, vnímame, že pokiaľ ide o školu, ktorá doposiaľ spomínanú pozíciu nemala, je to pre psychológa oveľa náročnejšie.

Myslíme si, že nepovieme nič nové ak uvedieme, že v súčasnosti mnohé školy chcú školského psychológa nie z presvedčenia, že ho reálne potrebujú ale skôr skrz prestíž, že ho majú.

Faktom však je, že v súčasnosti sa uvedomelí rodičia SAMI zaujímajú, či škola zamestnáva niektorého pedagogického alebo odborného zamestnanca zo školského podporného tímu, pretože si uvedomujú jeho prínos pre svoje dieťa.

Dokonca, v prípade veľkej konkurencie škôl v pomyselnom boji o každého žiaka, je to aj forma reklamy a marketingu ako rodičov a ich deti “prilákať“. 

 

Čo však býva tienistou stránkou tohto spôsobu uvažovania je, že vedenia školy v takýchto prípadoch nevie, čo od pozície školského psychológa očakávať resp. že jeho náplň práce je úplne iná ako pedagogických zamestnancov a hlavne, že psychológ na škole nerobí zázraky na počkanie. To by však bolo na dlhé písanie a čítanie.

Práca školského psychológa a jeho vnímanie jeho pozície v školskom prostredí je stále veľmi špecifickou, názorovo nejednotnou a citlivou témou, ktorá v mnohom závisí od zmýšľania vedenia školy a v závislosti od toho, je možné hovoriť aj o výrazných rozdieloch v tejto pozícií zo školy na školu.

Každopádne, novelou školského zákona, ktorá začala platiť od 01.01.2022 sa do školskej praxe zavádza pojem školský podporný tím, ktorý by mal byť stabilnou súčasťou školy.

Práve tejto zmene zákona predchádzala a predchádza realizácia projektov, cez ktoré sú na školách zamestnávaní aj školský psychológovia.

Vyzerá to nádejne. Pevne veríme, že to aj pôjde smerom, ktorý sa bude približovať ideálu a síce, že každá škola postupne bude mať svojho školského psychológa, ktorý sa z projektového stane kmeňovým zamestnancom školy a teda stabilnou súčasťou školy ako takej.

Do budúcna by sme si však pre všetkým terajších školských psychológov cez projekt ako aj  pre ich riaditeľov priali, aby sa projektové peniaze na ich platy stali bežnou súčasťou normatívnych finančných prostriedkov.

 

Autorka: Malá žena

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.

Prečo je tak dôležitá hra pre naše deti?

Photo by  Markus Spiske on unsplash.co  Na jednej strane, od detských klinických a školských psychológov môžeme počuť o nevyhnutnosti a dôležitosti podnetného prostredia pre zdravý vývoj detí.