Webinár: 

Ako kontaktovať a spolupracovať so sociálnou kuratelou z pohľadu sociálneho pedagóga

Určený prioritne pre členov školských podporných tímov

Lektorka: Mgr. Simona Braciníková

Cena: 10e

Kedy: Záznam

Kde: MS Teams

Obsah webinára

 1. Legislatíva.
 2. Ako konkrétne nadviazať spoluprácu s kuratelou.
 3. Ako môžeme zistiť, či žiak vyrastá v ohrozujúcom prostredí.
 4. Sociálny pedagóg ako súčasť riešenia problému.
 5. Intervenčný plán.
 6. Determinanty úspešnosti realizácie intervenčného plánu.
 7. Modelové situácie.
 8. Zdieľanie dobrej praxe.

O lektorke:

Pracujem ako sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa a vedúca metodického združenia školského podporného tímu na základnej škole.

Bakalárske štúdium som absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, v magisterskom štúdiu som pokračovala na Univerzite Komenského v odbore pedagogika.

Počas vysokej školy som sa aktívne venovala dobrovoľníctvu s deťmi, najskôr v oblasti kultúry a neskôr ako dobrovoľníčka v Centre pre deti a rodiny.

Absolvovala som rôzne vzdelávania, napríklad:

 • Akreditovaný dlhodobý výcvik v artefiletike
 • Inovačné vzdelávanie s názvom Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách
 • Dlhodobé vzdelávanie kariérny poradca 21.0
 • Preventívny program Mirabilis
 • Korekčný program Mirabilis
 • Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí
 • Vzdelávanie v preventívnom programe Druhý krok
 • Vzdelávanie v preventívnom programe Kamaráti Jabĺčka
 • Vzdelávania zamerané na kyberprevenciu, alebo prevenciu šikanovania.

Získané poznatky pretavujem do svojej praxe, kde sa venujem prevencii, intervencii, kariérovému poradenstvu.

Byť súčasťou školského podporného tímu je pre mňa veľmi obohacujúce. Pri riešení náročných situácií dokážeme diskutovať  z rôznych uhlov pohľadu a nájsť tak navhodnejší spôsob riešenia. Každý z členov prináša do tímu svoju odbornosť, poznatky a skúsenosti, ktoré následne pretavujeme do praxe.

Prihlasovací formulár:

Keď sa vám ukáže pod tlačítkom Poslať: ✓ Formulár bol úspešne odoslaný, vaše prihlásenie bolo úspešné, budeme vás do 24 hod kontaktovať aj s faktúrou. Ďakujeme.​