Milé kolegyne a milí kolegovia.

Supervízne webináre sme zvolili ako jednu z foriem online podpory z našej strany v našom náročnom zamestnaní.

Aj my sa občas potrebujeme s niekým poradiť a supervízne nasmerovať prácu s klientom.

Práve pre tieto účely sme pre vás pripravili pravidelné supervízne webináre pod vedením Mgr. Evky Bartovej – školskej psychologičky, ktorá pracuje v CPPPaP už viac ako 20 rokov.

Z vlastnej iniciatívy  viedla a vedie supervízne stretnutia so školskými psychológmi, sociálnymi pedagógmi a ďalšími odbornými zamestnancami škôl.

Stretnutia realizuje formou Bálintovských skupín. Je to tzv. prípadová supervízia, ktorá je v oblasti pomáhajúcich profesií dôležitým nástrojom. Jej cieľom je rozvoj a upevnenie profesionálnych kompetencií jednotlivca alebo pracovného tímu.

Na naše pozvanie prijala spoluprácu v online priestore.

O konkrétnych udalostiach budeme infomrovať na FB ako aj tu na webe.

PRE: Webináre sú zatiaľ určené len pre školských psychológov v praxi a možno časom rozšírime tento formát podpory aj pre iných odborných zamestnancov škôl.

Ak sa potrebujete poradiť alebo supervízne nasmerovať v prípadoch, ktoré aktuálne riešite vo svojej práci, neváhajte sa prihlásiť na dané termíny, pretože kapacita je kvôli časovej náročnosti obmedzená.

Maximálny počet účastníkov stretnutia realizovaných formou Bálintovskej skupiny je 10 ľudí. Pričom aktívni sú všetci. Na stretnutia prinášajú svoje prípady z praxe, ktoré by potrebovali riešiť. Samozrejme nie je podmienkou, že všetci k danému prípadu budú musieť hovoriť, môžu byť len aktívni počúvajúci. V prípade potreby je možné sa dohodnúť na individuálnej supervízie, ak bude daný prípad potrebné riešiť dlhší čas.

KEDY: Webináre sa budú konať prvý a tretí utorok v mesiaci

O KOĽKEJ: O 17:00 – 18:30

KDE: MS Teams

S KÝM: s Mgr. Evkou Bartovou

CENA: 10€

Mgr. Eva Bartová je školská psychologička s dlhoročnou praxou. V súčasnosti pracuje v CPPPaP Prievidza. Pôsobí aj na pozícii metodika výchovného poradenstva a prevencie.  Má vzdelanie v katatýmno imaginatívnej psychoterapii, absolvovala sociálno psychologický výcvik v supervízii, množstvo vzdelávacích aktivít zameraných na prácu s deťmi, rodičmi a pedagógmi v poradenskom procese (Sindelar metóda, Familienbrett, práca s terapeutickými kartami, Krízová intervencia). 

Supervízia je pre mňa v oblasti pomáhajúcich profesií dôležitým nástrojom, ktorého cieľom je rozvoj a upevnenie profesionálnych kompetencií jednotlivca, alebo tímu. Je efektívnou  a bezpečnou metódou poskytovanie podpory a pomoci pri riešení náročných situácií, s ktorými sa stretávame v profesionálnom živote.

Prihlasovací formulár:

Fakturačné údaje vám pošleme na mail.

Spúšťame prihlasovanie. 🙂


Chcem vystaviť faktúru na právnickú osobu: