Webinár: Úvodný webinár pre začínajúcich školských psychológov

Určený prioritne pre ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV

Vhodné aj pre študentov a školských psychológov v praxi

Lektorka: Mgr. Lucia Sabová PhD.

Cena: 20e

Kedy: zo záznamu

Kde: MS Teams

Obsah webináru vám poskytne odrazové informácie pre zorientovanie sa v náplni práce školského psychológa. Pre jednotlivé typy škôl pripravujeme zvlášť webináre vzhľadom k časovej náročnosti a rozsahu práce školských psychológov.

Obsah webináru:

 1. Čo priniesla nová legislatíva do práce školského psychológa?
 2. Ako fungovať v školskom podpornom tíme?
 3. Adaptačné vzdelávanie začínajúceho ŠP
 4. Odborné činnosti ŠP podľa Procesných štandardov vypracované Vúdpap-om
 5. Plán práce ŠP
 6. Aké je moje poslania na danej škole?
 7. Spolupráca s vedením
 8. Spolupráca s rodičmi
 9. Spolupráca s učiteľmi
 10. Spolupráca s CPPPaP a odborníkmi
 11. Systém práce so žiakmi
 12. Ako vypracovať správu?
 13. Etika, morálne dilemy v práci ŠP a jej úskalia

O lektorke:

Školská psychologička, pedagogička na VŠ, lektorka, mama, manželka, žena nachádzajúca sa na ceste sprevádzanej neistotou a strachom ale aj vierou v lepšiu budúcnosť, pokrok a šťastie. Svoju púť v oblasti školskej psychológie som započala v 3. ročníku na UK v Bratislave. Život mi do cesty postavil dve neuveriteľné ženy, odborníčky, priekopníčky Evku Gajdošovú a Gabiku Herényiovú. Bol to výrazný medzník, vďaka ktorému som rýchlo pochopila podstatu môjho pracovného bytia. Hneď po ukončení Mgr. štúdia som nastúpila ako školský psychológ na ZŠ v Nitre a zároveň započala PhD. štúdium. Ako pedagóg pôsobiaci na univerzite som sa neskôr stala členkou tímu Špecializačného vzdelávania zo školskej psychológie. Čo je pre mňa neustále hnacím motorom? Napriek tomu, že sme jedna z mála krajín, ktorá má pozíciu školského psychológa definovanú priamo v zákone, je táto profesia stále na začiatku. Dlho bojovala s nedostatkom financií v systéme, dnes bojuje s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov a systémom, ktorý podlieha výzvam a zmenám. Chcela by som Vám poskytnúť pomoc, pri zorientovaní sa v tomto systéme, pomoc pri adaptovaní sa na dynamicky fungujúce prostredie akým škola je, kde niekedy netušíme, čo na nás čaká nasledujúci deň a tak aby ste nezabudli, že keď máte plnohodnotne zastávať svoju funkciu, musíte myslieť aj sami na seba Mojím cieľom je prepájať dobrú prax, skúsenosti a vedecky podložené informácie. Ako dlhoročná členka Medzinárodnej školsko-psychologickej asociácie (ISPA) sa snažím spoznať fungovanie tejto profesie vo svete, vyhľadávať preniky s fungovaním ŠP u nás, nachádzať inšpiráciu a posúvať sa vpred.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

Keď sa vám ukáže pod tlačítkom Poslať: ✓ Formulár bol úspešne odoslaný, vaše prihlásenie bolo úspešné, budeme vás do 24 hod kontaktovať aj s faktúrou. Ďakujeme.​