ŠP v materskej škole

Vzdelávanie

V tejto časti vám ponúkame rôzne informácie a linky na ktorých nájdete informácie o vzdelávaniach a aj konkrétne vzdelávania.  Ak viete o ďalších užitočných linkoch,

Čítajte viac »

Školský podporný tím

Informácie a inšpirácie ako pracujú kolegovia zo školských podporných tímov alebo poradní či návrhy na vzdelávania a webináre nájdete v našej fb skupine: Školské podporné

Čítajte viac »

Inakosť a jej tolerancia

Materiály na prácu s témou LGBT+ VÚDPaP – Odborné postupy k téme Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj

Čítajte viac »