Koho hľadáme ?

Keďže sme v pilotnej fáze projektu, hľadáme pravidelných aj nepravidelných prispievateľov na dobrovoľníckej báze.

 1. Príležitostných prispievateľov,

ktorí nám sem-tam pošlú informácie, link na materiál, publikáciu, organizáciu, aktivity a pod., ktoré sú užitočné pre prax školských psychológov
– na náš mail (ticha01@gmail.com)
– alebo do chatu na FB fun page
– alebo prostredníctvom formulára
tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTW1Za1xbUDRPrZ5gxD2u4LJ4tnBuXOsmWUq6pAXgohipFZw/viewform

 1. Pravidelných alebo aj menej pravidelných prispievateľov

článkov na dohodnuté témy – za mesiac 1 spracovaná téma, ktorú si vyberiete sami alebo Vám ponúkneme my.

 1. Pravidelných prispievateľov a spracovateľov

jednotlivých tém – hľadanie k nim relevantné zdroje praktického ale aj teoretického charakteru. 1 téma za mesiac, po príp. aj viac, kto má čas 

Môžu byť nimi konkrétne:

 1. Školskí psychológovia – začínajúci
  2. Školskí psychológovia – samostatní odborní zamestnanci
  3. Školskí psychológovia – odborní zamestnanci s 1.atestáciou
  4. Školskí psychológovia – odborní zamestnanci s 2.atestáciou
  5. Študenti psychológie na FF a učiteľstva psychológie na PF
  6. Učitelia
  7. Odborní zamestnanci podľa § 23 zákona č. 138/2019 – a) výchovný poradca, b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, c) kariérový poradca, d) logopéd a školský logopéd, e) liečebný pedagóg, f) sociálny pedagóg, g) koordinátor prevencie
  8. Klinickí psychológovia, psychoterapeuti, pedopsychiatri, lekári, advokáti
  9. Rodičia
  10. Riaditelia
  11. Žurnalisti

 

ŠTUDENTI PSYCHOLÓGIE NA FF A UČITEĽSTVA PSYCHOLÓGIE NA PF

Rady by sme ponúkli možnosť publikovať zistenia študentov psychológie a učiteľstva psychológie vo svojich záverečných prácach, priekumoch a výskumoch týkajúcich sa školskej psychológie a školských psychológov na Slovensku ale aj v zahraničí na Portáli školskej psychológie. Zároveň sú plní najnovších informácií z rôznych psychologických disciplín, preto, ak by ste chceli prispieť svojimi seminárnymi prácami, záverečnými prácami, bakalárskymi a diplomovými, budeme veľmi rady.

UČITELIA

Rady by sme dali priestor aj učiteľom ako jedným z klientov školských psychológov. Aké máte skúsenosti s prácou šp vo vašej škole? Napíšte nám vaš príklad z dobrej praxe a vašu osobnú skúsenosť so šp.

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

V duchu inklúzie rady privítame aj iných kolegov z odborných zamestnancov škôl, čiže: školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov, školsých logopédov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Rady by sme vytvorili rubriku o spolupráci jednotlivých OZ so školskými psychológmi. Čo ukázala dobrá prax? Akým spôsobom si prerozdelili kompetencie a jednotlivé činnosti v danej škole? Keďže sa niektoré činnosti prelínajú, niektorým kompetentným nemusí byť zrejmé, ktorý OZ vykonáva dané činnosti.

KLINICI, TERAPEUTI, PEDOPSYCHIATRI, LEKÁRI, ADVOKÁTI

Taktiež uvítame prispievateľov z iných odborov: klinických psychológov, psychoterapeutov, lekárov, advokátov, ktorí by objasnili spôsob spolupráce so školskými psychológmi. Príklady dobrej praxe.

RODIČIA

Rady uvítame príklady dobrej praxe a skúsenosti rodičov s prácou šp. Má Vaša škola školského psychológa? Vyhľadali ste niekedy pomoc šp? Myslíte si, že sú potrební v školách? Napíšte nám.

RIADITELIA/RIADITEĽKY

Rady dáme priestor aj vyjadreniam riaditeľom/riaditeliek, aká bola ich cesta k nabratiu školského psychológa do svojho školského kolektívu. Aké očakávania ste mali? Ako naplnil vaše očakávania? Čo sú oblasti na dotiahnutie v práci šp?

ŽURNALISTI

Privítame taktiež výpomoc akéhokoľvek žurnalistu, ktorý by mal ako dobrovoľník záujem prispieť článkom na Portál. Tému bez problémov ponúkneme ako aj zdroje.

Ak by ste to boli práve VY – niektorí z vyššie menovaných, disponujete časovou kapacitou a chceli by ste sa vyjadriť prostredníctvom nášho webu, budeme veľmi rady, ak sa nám ozvete.