Kontaktujte nás

Kontaktný mail: portalskolskejpsychologie@gmail.com

Mail do Online Poradne: poradnapsp@gmail.com

Zodpovedná osoba za redakčnú činnosť je Janka Tichá: ticha01@gmail.com

 

Realizátorom projektu Portál školskej psychológie je:

 OZ Pomoc deťom a OZ Inkluziv

mail: ozinkluziv@gmail.com

Adresa: Zd. Nejedlého 49, Levice 934 01

IČO: 540 23 700

Registrované na MV SR 27. 8. 2021 pod čislom spisu VVS/1-900/90-62120

Stanovy