O nás

Mgr. Lucia Balážová

Nápad založiť online priestor s informáciami, materiálmi a skúsenosťami z dobrej praxe školských psychológov prišiel ešte keď som pracovala ako učiteľka v strednej škole a zároveň ma privolávali riešiť rôzne výchovné situácie (keďže vedeli, že si dorábam špecializačné štúdium školskej psychológie). Pôsobila som teda ako neoficiálna školská psychologička a keďže som už odchádzala na materskú, nestihla som vykonávať prácu školskej psychologičky oficiálne, aj keď to bolo v pláne. Práve vtedy som vnímala potrebu takého praktického webu pre začínajúcich školských psychológov, ale aj pre všetkých, ktorí ho budú potrebovať. Sekcia pre školské podporné tímy obsahuje práve takéto informácie praktického charakteru. Ostatné sekcie sú pre iné cieľové skupiny a majú skôr osvetový charakter. Veríme, že stránka bude užitočná a každý si nájde to, čo hľadá. Teším sa na spoločné zdieľanie.

Mgr. Radmila Kvakovská

Myšlienka Portálu školskej psychológie ma nadchla a z pozície  školskej psychologičky pôsobiacej dva roky v základnej škole prispievam svojimi informáciami z praxe. Stotožňujem sa teda s nápadom mojej kolegyne Lucie a tiež mi chýbal priestor, kde by boli informácie o práci školských psychológov uložené prehľadne so stručným popisom. Verím, že spoločne naplníme web užitočnými informáciami a portál tak splní svoj účel. Teším sa na spoluprácu.

Mgr. Jana Tichá

Som Janka, pracujem ako školská psychologička v ZŠ. Počas svojej práce som absolvovala množstvo školení, ktoré posúvajú mňa i moju prácu ďalej. Páči sa mi umelecký svet, veľa čítam a venujem sa deťom. Rada pomáham a starám sa o druhých, preto je táto práca pre mňa poslaním.

Projekt Portál školskej psychológie ma zaujal kvôli tomu, že ako školskí psychológovia máme prostredníctvom Portálu unikátnu možnosť pomôcť si navzájom a zároveň zviditeľniť našu profesiu v očiach verejnosti.

Mgr. Petra Gogoláková

Od roku 2016 pracujem ako školská psychologička v základnej škole v Trenčíne. Špecifiká našej školy sú okrem klasických tried aj triedy APROGEN (triedy pre deti s intelektovým nadaním). Aktuálne som na materskej dovolenke, a preto som sa rozhodla využiť svoj čas a prispieť svojimi skúsenosťami k projektu. Myslím, že je veľmi užitočné mať čo najviac informácií potrebných k našej práci na jednom mieste. Materiálov, článkov či odporúčaní je veľmi veľa. Mnohé pomôcky a programy tvoria samotní psychológovia na školác,h a preto sme vďační, že sú ochotní aj takto si medzi sebou pomôcť a podeliť sa s ostatnými kolegami/kolegyňami. Ďakujeme.

Mgr. Matúš Alexander Lavrík

Volám sa Matúš Alexander Lavrík a pôsobím na Spojenej škole technickej v Prešove. Ako školský psychológ v práci nemám ani jeden deň rovnaký, pretože každý deň sa stretávam s inými výzvami. Portál školskej psychológie je skvelou príležitosťou ako pomôcť začínajúcim školským psychológom, ale i psychológom s dlhoročnou praxou v ich povolaní. Formuje sa čosi jedinečné.

Mgr. Dominika Junasová

Pracujem ako školská psychologička v základnej škole. Pochádzam z máleho mesta Partizánske. Som človek, ktorý ma rád svoju prácu, pomoc druhým ma napĺňa a každá nová pracovná skúsenosť, ktorú mi život prinesie obohacuje moje vzdelanie a moju osobnosť. Práve preto som sa rozhodla stať sa súčasťou Portálu školskej psychológie.

Mgr. Veronika Kalinová

Mama, manželka, psychologička, lektorka. Milovníčka vône kníhkupectva, kníh, dobrej kávy a detskej rozprávky. Nachádzajúca krásno vo všednosti bežných dní, v pozitívnej psychológii a minimalizme. Aktuálne pôsobiaca v jednej zo základných škôl vo Zvolene. Verím, že čokoľvek čo nás v živote postretne má pre nás význam a niečo nám prináša, a preto aj Portál školskej psychológie vnímam ako príležitosť, ktorou môžem prispieť k tomu, aby sa postavenie školských psychológov a psychologičiek stala prirodzenou a stálou súčasťou školského systému.

Mgr. Martina Kalčoková

Žijem v Banskej Bystrici. Pracujem ako školská psychologička a učitelka etickej výchovy v strednej priemyselnej škole. Verím v potenciál mladých ľudí a uvedomujem si potrebu neustále sa vzdelávať a zlepšovať sa aj prostredníctvom vašich skúseností…preto Portál.

Mgr. Lenka Máteová

Moje meno je Lenka a pôsobím ako školská psychologička v základnej škole. Považujem sa za priateľskú a empatickú osobu, som rada v spoločnosti a milujem prácu s ľuďmi, predovšetkým s deťmi. Vo svojom voľnom čase sa aktívne venujem športu a svojmu štvornohému spoločníkovi menom Sheilla. Oboje sú mojou najlepšou formou psychohygieny.

Pre zapojenie do tohto projektu som sa rozhodla z dôvodu, že ma zaujala myšlienka vytvorenia spoločného online priestoru plného podnetných a zaujímavých informácií o školskej psychologii na jednom mieste, ktorý bude k dispozícii pre všetkých školských psychológov, učiteľov a rodičov a každý si príde ,,na svoje”.