ŠP v strednej škole

Školský podporný tím

Informácie a inšpirácie ako pracujú kolegovia zo školských podporných tímov alebo poradní či návrhy na vzdelávania a webináre nájdete v našej fb skupine: Školské podporné

Čítajte viac »

Inakosť a jej tolerancia

Materiály na prácu s témou LGBT+ VÚDPaP – Odborné postupy k téme Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj

Čítajte viac »

Digitálne technológie

Kniha Deti v sieti- Ako chrániť seba a naše deti na internete https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/component/jdownloads/finish/1-knihy-a-prirucky/9-kniha-deti-v-sieti-2013-14?Itemid=0 Na stránke Orange https://www.beznastrah.online/nájdete množstvo článkov ale aj materiálov a pracovných listov

Čítajte viac »

Depresia

Liga za duševné zdravie  Kartičky s praktickými informáciami – https://dusevnezdravie.sk/library/karticky-depresia/ Letáčik s informáciami o depresii – https://dusevnezdravie.sk/wp-content/uploads/2020/07/dusevnezdravie.sk-letak-depresia-dl-v5-compressed.pdf Depresia- Hovorme o nej- Informácie a videá k

Čítajte viac »

Poruchy príjmu potravy

Chuť žiť – organizácia, ktorá združuje odborníkov v oblasti porúch príjmu potravy. Nájdete tu Príručku stravovania, letáčiky pre rodičov, poskytujú linku pomoci, komplexnú pomoc ľuďom

Čítajte viac »