Naši Prispievatelia - študenti

Hanka Pauleová

Som veľký nadšenec psychologie, zároveň aj jej študentkou. Mojim centrom záujmu sú hlavne mladí ľudia a školské prostredie. Pre Portál školskejpsychológie píšem, pretože je podľa mňa potrebné písať o témach duševného zdravia a všeobecne o psychológii aj z pohľadu rovesníka. Mne samej prináša takýto druh písania istý druh porozumenia, tak dúfam, že tak poslúži aj každému čitateľovi.

Janka Volná

Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi, kde som prežila detstvo a adolescenciu, kým som neodišla na vysokú školu. Mám dvojča, nepodobáme sa, ale sme parťáčky nadovšetko. Mám rada prechádzky so psom v prírode a blízkosť rodiny. Začala som študovať psychológiu, pretože ma zaujíma, ako funguje myseľ a psychika. Naviedla ma k tomu moja životná púť, problémy a strasti, ktoré ma postretli a ktorým som chcela porozumieť.

Portál školskej psychológie ma zaujal ponukou preň prispievať písaním, ku ktorému ma vždy ťahalo. Myslím, že je dôležité informácie a poznanie šíriť a malo by byť dostupné každému, kto oň prejaví záujem, a to Portál školskej psychológie ponúka.

Tatiana Baluchøvá

Hoci som vyštudovaná geografka, psychológia a témy duševného zdravia boli pre mňa vždy zaujímavé. Portál školskej psychológie mi dáva aj ako laikovi možnosť pomáhať šíriť povedomie o duševnom zdraví, keďže táto téma je ešte aj dnes pomerne tabuizovaná. Vo voľnom čase sa venujem hre na klavíri, rada chodím do prírody a počúvam hudbu.

Marek Vernarský

Chalan z východného Slovenska, konkrétne okolie Spiša. Mám 23 rokov a som študentom 3.rocnika na Filozofickej fakulte UK v odbore politológia. Prečo som prijal túto ponuku – možnosť zúčastňovať sa na vytváraní materiálov slúžiacich na osvetu o témach duševného – mentálneho zdravia? Stále ma zaujímali veci v súvislosti so psychológiou, čo by bol jeden z troch odborov, ktorý by som študoval, ak by som nebol tam, kde som 🙂 Ďalej si myslím, že je dôležité šíriť, že duševné zdravie je dôležité a mnoho ľudí trpí rôznymi formami duševného nepokoja, aj keď si to možno nepriznajú alebo sami o tom nevedia 😉 ak čo i len jeden komix, rozhovor, akýkoľvek materiál zmení nálady dotyčného, ktorý sa v takejto úzkostnej situácii ocitne a zmení ho to pozitívne, budem rád a splní to účel Marek 😉

Majka Pytlová

Mojím rodným mestom je Prievidza. Svoje bakalárske štúdium som absolvovala v odbore žurnalistika na Univerzite Komenského v Bratislave a momentálne som na magisterskom stupni v rovnakom odbore na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Predtým, ako som vôbec išla na vysokú školu, zvažovala som aj odbor psychológie. Poznať ľudskú psychiku a vedieť druhému pomôcť po tejto stránke bolo vždy pre mňa veľkou výzvou a potrebou. Som preto vďačná, že sa aj takýmto spôsobom môžem vzdelávať a svoje naštudované poznatky zahrnúť do textov, ktoré môžu byť aspoň malou pomocou pre ich čitateľov. Svoj voľný čas rada trávim s priateľmi, pri dobrej knihe alebo ručných prácach, ktoré sú mojou záľubou. Mám rada zmenu a nové výzvy, ktoré si sama vyberám a za ktorými si idem.

Luboslava Švajková

Pochádzam zo Spiša, konkrétnejšie zo Spišskej Novej Vsi. Aktuálne študujem v poslednom maturitnom ročníku a pomaly sa pripravujem na prijímačky na vysokú školu. Na strednej som sa venovala hlavne akademickej debate, angličtine a trochu aj španielčine. Ak by som mala nekonečne veľa času, určite by som viac písala, čítala, chodila na túry alebo na koncerty. Aktuálne sa ale hlavne venujem škole, a zároveň pracujem pre Charitu v domove pre mentálne postihnutých. Portál školskej psychológie ma zaujal, pretože si myslím, že je dôležité spájať na školách ľudí, ktorí sú pre svoju prácu zapálení. Často sa nielen pedagógovia, psychológovia, ale aj iní pracovníci v školstve sťažujú na nedostatočný pocit ocenenia či zmysluplnosti vo svojej profesii. Je ľahké v tejto práci vyhorieť, preto si myslím, že práve komunita Portálu školskej psychológie má potenciál pre týchto ľudí vytvoriť dôležitý podporný systém.

Simona Gécziová

Pochádzam z centra Medzibodrožia, konkrétne z Kráľovského Chlmca. Aktuálne študujem na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. Už koncom základnej školy som sa vedela predstaviť v sfére psychológie a svoje rozhodnutie vôbec neľutujem. Čím ďalej, tým viacej sa mi to potvrdzuje, že som sa vybrala tým správnym smerom. Okrem vzdelávania sa na vysokej škole, svoje poznatky obohacujem aj školeniami a rada sa zúčastňujem odborných seminárov. Doteraz mám absolvované vzdelávacie semináre „Poruchy chování I“ a „Poruchy chování II“ pod vedením PhDr. Andreja Drbohlava, DBA,  taktiež som sa zúčastnila jeho prednášok o sériových a masových vrahov. Potreba psychológov tu bolo a aj bude, práve preto je mi cťou byť prispievateľom pre Portál školskej psychológie, aby sa verejnosť dozvedela čím viac informácii o psychológii a hlavne aby sme naše duševné zdravie nezanedbávali.