Psychoterapeutické smery

Organizácia Coachingplus spracovali rozhovory so psychoterapeutmi jednotlivých psychoterapeutických smerov na Slovensku. Tieto rozhovory vám môžu pomôcť lepšie porozumieť princípom a východiskovým bodom, z ktorých smery vychádzajú.

1. KBT – Kognitívno-behaviorálna terapia

2. Gestalt terapia s deťmi a adolescentmi

3. Terapia hrou a filiálna terapia

4. Naratívna terapia s deťmi a rodinami

5. Sandplaying – práca v pieskovisku

6. KIP – Katatýmne-imaginatívna terapia detí a adolescentov

7. Adlerovská psychoterapia

8. Dyadická vývinová psychoterapia

9. EMDR a deti

10. Art psychoterapia

11. PCA - Na človeka zameraná psychoterapia (Rogers)

12. Transformačná systemická psychoterapia podľa Virginie Satirovej