Milé kolegyne/kolegovia, v tejto záložke si môžete nájsť zoznam supervízorov/supervízoriek, ktorí/ktoré súhlasili s uverejnením na Portáli školskej psychológie.

Väčšinou sú z príbuzných pomáhajúcich profesií a inštitúcií, s ktorými aj školské podporné tímy spolupracujú.

Veríme, že si nájdete  sprievodcu svojím kariérnym rastom, a tým dokážeme vyriešiť prípady v našej praxi ešte efektívnejšie 🙂

Veľa šťastia.

Meno: Mgr. Mária Škvarková

Súčasné zamestnanie: CPP Žarnovica

Počet rokov praxe: 17

Mám absolvovaný výcvik/terapiu: Supervízia v pomáhajúcich profesiách

– KUPOZ
– Integratívny korekčný program MIRABILIS pre žiakov s problémovým správaním v prostredí ZŠ
– Korekčný program MIRABILIS pre žiakov na I. stupni ZŠ
– Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti
– Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
– Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov)
 

Pôsobím v meste/mestách: Žarnovica

Oblasti, ktorým sa venujem: Pracujem ako špeciálny pedagóg. V starostlivosti mám deti predškolského veku až do ukončenia vzdelávania. Oblasti: deti s ADHD, VPU, poruchy správania, chorý a zdravotné oslabený žiak. Pozorovanie detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Konzultácie s pedagógmi MŠ, ZŠ, SŠ, so zákonnými zástupcami. Metodické a odborné prednášky pre učiteľky MŠ, ZŠ. Som prítomná na prehodnotení integrácie, realizujeme depistáž školskej zrelosti, depistáž čítania pre žiakov II. ročníka ZŠ. Poskytujem supervízne stretnutia pre odborných zamestnancov škôl.

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Deťmi

Mám zmluvu s poisťovňami?: nie

Email: maria.skvarkova82@gmail.com

Meno: Mgr. Lucia Baboľová

Súčasné zamestnanie: súkromná prax

Počet rokov praxe: 15

Mám absolvovaný výcvik/terapiu: Výcvik v systemickej psychoterapii (obsahuje na riešenie zameraný prístup a naratívnu terapiu) – 800h), Supervízia v pomáhajúcich profesiách (250h), Biznis koučing kurz (75h), Výcvik v koučingu (104h) 

Pôsobím v meste/mestách: Brezno/ online

Oblasti, ktorým sa venujem: Prax mám v témach výchovy, učenia, osobného rozvoja, životných zmien. Venujem sa supervízii kolegov z pomáhajúcich profesií (psychológovia, sociálni pracovníci,….) a koučingu.

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Deťmi aj dospelými

Mám zmluvu s poisťovňami?: nie

Email: lu.sopoligova@gmail.com