Day: 23 októbra, 2021

Čo je to duševné zdravie vlastne?

Photo by Matthew Ball on Unsplash Žiaci Gymnázia V.B.Nedožerského nám poskytli so súhlasom svoje projektové práce z voliteľného predmetu Psychológia pre maturantov pre žiakov 4. ročníka. Ďakujeme pekne

Čítajte viac »