Author: administrator

Krízová intervencia

Ku krízovej intervencii u nás nájdete aj články, tu si dáme pár materiálov, ktoré by sa vám mohli k tejto téme, pri vašej práci hodiť.

Čítajte viac »

Podporné opatrenia

Od 1.9.2023 sa v školách postupne zavádzajú žiakom podporné opatrenia.  Zámerom je plnohodnotné zapájanie detí alebo žiakov do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí,

Čítajte viac »

Supervízia v školstve

Supervízia Zakladanie školských podporných tímov a postupné rozširovanie kompetencií pedagóga si vyžaduje aj dohľad nad poskytovaním ich odbornej úrovne. Vo všetkých pomáhajúcich profesiách je potrebná supervízia. V školskom

Čítajte viac »

Subkultúry súčasnosti (2023)

Photo by Táňa (OZ Inkluziv) Emo, hippies, hipsters, punk…hovorí vám to niečo? Mnohí mladí ľudia sú súčasťou rôznych subkultúr. Niektoré sú tu s nami už desaťročia,

Čítajte viac »

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

Čítajte viac »

Deň duševného zdravia

Photo by  Fernando @cferdophotography on unsplash.com Svetový deň duševného zdravia sa od roku 1992 oslavuje každoročne 10. októbra. Založilo ho Svetové združenie duševného zdravia s

Čítajte viac »

Vzdelávanie

V tejto časti vám ponúkame rôzne informácie a linky na ktorých nájdete informácie o vzdelávaniach a aj konkrétne vzdelávania.  Ak viete o ďalších užitočných linkoch,

Čítajte viac »