Author: administrator

Ako zvládnuť krízu?

Photo by Markus Winkler on unsplash.com Slovo kríza sa v poslednom období skloňuje v médiách veľmi často. Často počúvame o finančnej kríze, energetickej kríze, environmentálnej

Čítajte viac »

Kritické myslenie

METODICKÁ PRÍRUČKA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠKOLY ZA DEMOKRACIU – Kritické myslenie 2 Kritické myslenie vo vyučovaní – Metodický list pre učiteľov a učiteľky Cooltúra v myslení

Čítajte viac »

Inakosť a jej tolerancia

Materiály na prácu s témou LGBT+ VÚDPaP – Odborné postupy k téme Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj

Čítajte viac »

Digitálne technológie

Kniha Deti v sieti- Ako chrániť seba a naše deti na internete https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/component/jdownloads/finish/1-knihy-a-prirucky/9-kniha-deti-v-sieti-2013-14?Itemid=0 Na stránke Orange https://www.beznastrah.online/nájdete množstvo článkov ale aj materiálov a pracovných listov

Čítajte viac »