panorama photo[2544]
Portál školskej psychológie vám, milí rodičia, poskytuje ZOZNAM odborníkov, ktorí sú buď:
  • v prebiehajúcom psychoterapeutickom výcviku, pracujú pod supervíziou a poskytujú svoje služby o niečo lacnejšie
  • alebo už v zabehnutej praxi, ktorí majú ešte voľné kapacity pre nových klientov
Vzhľadom k nedostatku a preťaženosti psychológov, klinikov, psychoterapeutov a psychiatrov či pedopsychiatrov na Slovensku, považujeme takýto zoznam za veľmi prínosný.
Ku každému psychoterapeutickému smeru zdieľame tiež rozhovor iniciovaný spoločnosťou Coachingplus o detailoch jednotlivých psychoteraputických prístupov pre deti (ale aj pre dospelých).
Ak neviete, na ktorého kolegu sa obrátiť s Vašou situáciou, napíšte nám na mail: poradnapsp@gmail.com a my Vám odporučíme jednu z možností.
veríme, že aj táto naša iniciatíva vám pomôže 🙂
 
Tím PŠP

Tu si môžete pozrieť prehľadne spracované rozhovory so psychoterapeutmi jednotlivých psychoterapeutických smerov na Slovensku a o niečo viac porozumieť týmto prístupom ku klientom a rozhodnúť sa, ktorý je vám blízky. 

Psychoterapeutické smery pre deti

Bratislavský kraj

Mgr. Monika Chovanová

Súčasné zamestnanie: Súkromná prax
Počet rokov praxe: 10 rokov
Som v prebiehajúcom výcviku: Psychosomatický výcvik
Mám ukončený: Dlhodobý psychoterapeutický výcvik zameraný na človeka
Pôsobím v meste/mestách: Bratislava
Oblasti, ktorým sa venujem:: Osobné a vzťahové poradenstvo
 Pracujem s mladými dospelými a dospelými
Email: mchovanova@ktosom.sk

Viac na www.ktosom.sk

Mgr. Anna Pittnerová

Súčasné zamestnanie: Psychologička
Počet rokov praxe: 6
Som v prebiehajúcom výcviku:: Aktuálne čakám na spustenie PCA výcviku na Slovensku
Mám abslvovaný: Terapia hrou a filiálna terapia
Pôsobím v meste/mestách: Bratislava
Oblasti, ktorým sa venujem:: Emočné problémy rôzneho druhu, problémy v správaní, v škole, doma. Takisto mám skúsenosti aj s deťmi, ktoré trpeli depresiami, či úzkosťami a aj so sebapoškodzovaním. Nevyhýbam sa žiadnym ťažkostiam a mám skúsenosti s deťmi od 3 rokov až po stredoškolákov.
Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými? Prevažne s deťmi
Email: anna.pittnerova@gmail.com

Mgr. Katarína Šurdová

Súčasné zamestnanie: súkromná poradenská prax
Počet rokov praxe: 8
Mám absolvovaný: výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, výcvik v traumatoterapii
Pôsobím v meste/mestách: Bratislava
Oblasti, ktorým sa venujem: poradenstvo rodičom, psychosomatické ťažkosti u detí i dospelých, traumatoterapia, terapia hrou, sandplay, psychoterapia pri poruchách osobnosti, úzkosti, depresie, vzťahové problémy, strata zmyslu života…
Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými? Pracujem s rodičmi, deťmi, dospievajúcimi i dospelými klientami


Email: ba.psychoterapia@gmail.com

Bližšie informácie o mne nájdete i na mojej stránke: www.psychoterapia-ba.sk

Mgr. Miroslava Albertová

Súčasné zamestnanie: vlastná prax
Počet rokov praxe: 7 rokov


Som v prebiehajúcom výcviku:: Cestou systemických terapií, Narratio Praha


Mám absolvovaný výcvik/terapiu:: Systemická párová a rodinná terapia, Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Pôsobím v meste/mestách: Bratislava, naživo/online

Oblasti, ktorým sa venujem:: vzťahové problémy, depresie, hnev, úzkosť, neistoty, strach, sebavedomie, PPP, životné zmeny aj iné…

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Dospelí, deti od 13 rokov. Na forme sa dohodneme: individuálna, párová, rodinná.

Mám zmluvu s poisťovňami?: Nie,
Email:  mirka@psycheterapia.sk
Správa:  www.psycheterapia.sk

              

                                 

 
Mgr. et Mgr. Petra Papierníková

Súčasné zamestnanie: Facilitátorka, projektová manažérka
Počet rokov praxe: 3 roky

Som v prebiehajúcom výcviku: Dlhodobý  systemický psychoterapeutický výcvik

Mám ukončený: Dlhodobý psychoterapeutický výcvik zameraný na človeka
Pôsobím v meste/mestách: Bratislava/ online


Oblasti, ktorým sa venujem:: Individuálna, párová a skupinová terapia, Pracujem s deťmi aj dospelými

Mám zmluvu s poisťovňami?: Nie
Email: papiernikpetra@gmail.com 

 

Trenčiansky kraj

Mgr. Petra Gogoláková

Súčasné zamestnanie: Školský psychológ
Počet rokov praxe: 5
Som v prebiehajúcom výcviku: Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa podľa princípov Kognitívne -behaviorálnej terapie
Mám absolvované: Biofeedback, KUPOZ
Pôsobím v meste/mestách: Nové Mesto nad Váhom
Oblasti, ktorým sa venujem:: ADHD, úzkosť, psychosomatika
Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Pracujem s deťmi aj dospelými

Email: gogolakovap@gmail.com

Pracujem osobne aj online

Mgr. Katarína Gabrhelová

Súčasné zamestnanie: Školská psychologička, súkromná prax
Počet rokov praxe: 5
Som v prebiehajúcom výcviku: Som frekventantkou Praktických techník práce s deťmi
Mám absolvované: Terapia hrou, Filiálna terapia

Pôsobím v meste/mestách: Trenčín, Drietoma

Oblasti, ktorým sa venujem: Problémy v správaní, emočné problémy, trauma, ťažké životné situácie ako rozvod, narodenie súrodenca, adaptácia na školu či škôlku…

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Pracujem s deťmi


Email: predetskudusu@gmail.com

Mgr. Michaela Ostricová

Súčasné zamestnanie: súkromná prax
Počet rokov praxe: 5
Som v prebiehajúcom výcviku:: Percon-Centered Approach – Na človeka zameraná terapia (Rogers)

Pôsobím v meste/mestách: Bratislava
Oblasti, ktorým sa venujem:: vzťahové problémy, motivacne rozhovory
Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: dospelý
Mám zmluvu s poisťovňami?: nie
Email: michaela.ostricova@gmail.com

Mgr. Simona Kutišová

Súčasné zamestnanie: psychologička
Počet rokov praxe: 6
Som v prebiehajúcom výcviku:: Katatýmne-imaginatívna psychoterapia
Mám absolvovaný výcvik/terapiu:: Krízová intervencia v škole
Pôsobím v meste/mestách: Trenčín


Oblasti, ktorým sa venujem:: napr.: depresie, úzkosti, vzťahové problémy, sebarozvoj, onkologické ochorenie (sprevádzanie), sebapoškodzovanie a iné


Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Aktuálne mám niekoľko voľných miest pre: Mládež od 16 rokov a dospelých


Mám zmluvu s poisťovňami?: nie
Email: psychologicka.kutisova@gmail.com

Košický kraj

PhDr. Katarína Žitvová Panigajová

Súčasné zamestnanie: Psychologička
Počet rokov praxe: 15
Som v prebiehajúcom výcviku: Nie
Mám absolvovaný výcvik/terapiu:: Systemická terapia
Pôsobím v meste/mestách: Košice
Oblasti, ktorým sa venujem: Bez preferencie
Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Deti i dospelí
Mám zmluvu s poisťovňami?: Nie
Email: k.panigajova@gmail.com

PaedDr. Lucia Redayová, PhD.

Súčasné zamestnanie: školská psychologička

Mám absolvované: Dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii a kurz vedenia Systemického rozhovoru.  Koučingový výcvik v základných metódach, ale aj párový a vzťahový koučing

Pôsobím v meste: Košice a okolie

Oblasti, ktorým sa venujem: kariérne poradenstvo, lektorstvo a koučing, párový a vzťahový koučing, situácie v školskom prostredí

Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými? Pracujem s deťmi aj dospelými

Email: lucia.redayova@gmail.com

Pracujem osobne aj online

https://lucia-redayova-kouc-terapeut-skolsky-psycholog.mailchimpsites.com/about

Mgr. Lenka Abrinková, PhD.

Súčasné zamestnanie: psychologička v Univerzitnom poradenskom centre UPJŠ
Počet rokov praxe: 4
Som v prebiehajúcom výcviku:: Český inštitút PCA Brno
Mám absolvovaný výcvik/terapiu:: Relaxačno-symbolická psychoterapia
Pôsobím v meste/mestách: Košice
Oblasti, ktorým sa venujem:: zvládanie záťaže, vyhorenie, zvládanie náročných životných situácii, stres, úzkosť
Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: pracujem s dospelými

Mám zmluvu s poisťovňami?: nie
Email: lenka.abrinkova@gmail.com

Mgr. Radka Balková Ligušová

Súčasné zamestnanie: Súkromná prax


Počet rokov praxe: 5


Som v prebiehajúcom výcviku: Dokončujem si ročný výcvik v narativnej terapii v rozsahu 120 hodín.


Mám absolvovaný výcvik/terapiu:: Základný akreditovaný výcvik v arteterapii v rozsahu 16 hodín. Workshopy procesorientovanej psychológie v rozsahu 17 hodín.
Pôsobím v meste/mestách: Košice


Oblasti, ktorým sa venujem:: Zaoberám sa úzkostnými stavmi, panickou poruchou, psychosomatikou, zvládaním stresu, emocionálnymi a vzťahovými problémami, problémovým správaním a vnímaním seba samého.


Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými?: Pracujem s deťmi, mládežou a dospelými.
Mám zmluvu s poisťovňami?: Nie


Email: care.psyche.psycholog@gmail.com

 

Česká republika - online

63206ea837667

Mgr. Zuzana Hořejšová

Súčasné zamestnanie: Soukromá praxe, Autis centrum České Budějovice
Počet rokov praxe: 3
Som v prebiehajúcom výcviku: Kognitívno-Behaviorálnej Terapie
Pôsobím v meste/mestách: České Budějovice, online
Oblasti, ktorým sa venujem:: úzkosti, panické ataky, deprese, sebevědomí, vztahy…
Pracujete prevažne s deťmi alebo dospelými? Dospívající, dospělí
Email: vendlovazuzana@gmail.com