WEBINÁR PRE UČITEĽOV a členov ŠKOLSKÝCH PODPORNÝCH TÍMOV:

Ako pracovať so žiakmi s ADHD v škole?

Ahojte všetci, témy našich webinárov sa pomaly, ale isto rozrastajú.

Snažíme sa vám prinášať, čo najpraktickejšie informácie, ktoré vám ponúknu riešenia hneď po webinári! 

Preto sme sa rozhodli pozvať ako lektorku na prácu so žiakmi s ADHD symptomatikou (čiže nielen s tými, ktoré už majú diagnostikované ADHD, ale ktorí sa tak len javia a príčina môže byť v skutočnosti úplne inde) –

Mgr. BIBIANU NAĎOVÚ, ktorá je hlavnou školiteľkou EEG Biofeedback inštitútu na Slovensku.

Okrem EEG biofeedback metódy, ktorej sa venuje už 17 rokov absolvovala ďalších 19 kurzov, ktoré si môžete prečítať tu:

http://nadova.sk/

Svoje poznatky neustále dopĺňa o aktuálne, preto jej prístup je komplexný od diagnostiky neuroobrazu vďaka EEG biofedbacku, posúdenie prítomnosti primitívnych reflexov, blokád v krčnej chrbtici, diagnostiky kresby, sluchovej diferenciácie až po nastavenie výživovej diety na úpravu črevnej bioty, a zohľadnenie vzťahovej väzby.

Vďaka týmto poznatkom dosahuje veľmi úspešné výsledky s deťmi so symptomatikou ADHD a mnohými ďalšími diagnózami.

Vo webinári sa bude bližšie venovať týmto témam vychádzajúc z vyššie spomenutých poznatkov vybraných terapeutických a diagnostických smerov:

1. Čo je to vlastne ADHD?
Je to hrozba, alebo potenciál?

2. Prečo sú nepozorní?
Neurobiologická, neuromotorická, neurosenzorická a psychologická príčina.

3. Prečo sú hyperaktívni?
Robia to naschvál, alebo si nevedia pomôcť?

4. Ako odlíšime problémové správanie od emočnej nezrelosti?
Ide naozaj o ADHD alebo je to niečo iné?

5. Čo tieto deti potrebujú?
Čo ich trápi?
Čoho sa boja?

6. S čím si dokážeme pomôcť sami a kedy je potrebné doporučiť rodičom odbornú pomoc?

KEDY: záznam

PRE KOHO? Pre učiteľov, psychológov, členov školských podporných tímov (školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, liečebných, výchvných poradcov, asistentov a pod.)

Za koľko? 20e

UPOZORNENIE: Tento webinár bude určený viac pre prácu so žiakmi s ADHD symptomatikou v ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

AVŠAK

Rodičia si môžu pozrieť už teraz komplexné webináre na ADHD symptomatiku (plus PAS) na stránke

www.mechanickyzivot.cz

S názvom Deti stratené v medzipriestore.

 

Kompletnú ponuku našich webinárov nájdete na www.ozinkluziv.sk