Milé pani učiteľky a páni učitelia.

Nachádzate sa v záložke Online Poradňa.

Mnohí máte v škole školskú psychologičku alebo školského  psychológa, ktorého môžete vyhľadať, keď potrebujete. Mnohí však takúto možnosť stále nemajú. Preto by sme vám radi ponúkli služby psychologického poradenstva prostredníctvom Portálu školskej psychológie.

Môžete sa obrátiť na odborníkov v Online Poradni s akýmkoľvek výzvou (= problémom na riešenie). V prípade, že bude vaša otázka/výzva vyžadovať kompetencie iného odborníka, radi vás naňho presmerujeme.

Na školského psychológa sa môžete obrátiť napríklad v týchto situáciach:

 • Ak potrebujete prekonzultovať problémy v učení vybraných žiakov
 • Ak potrebujete prekonzultovať problémy v správaní vybraných žiakov
 • Ak potrebujete prekonzultovať osobitosti výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so ŠVVP
 • Ak sa cítite preťažený/á
 • Ak pociťujete šikanu na pracovisku
 • Ak máte problém so stresom
 • Ak máte problém s kolegyňou/kolegom
 • Ak máte osobné problémy

Otázky nám môžete posielať na náš mail poradnapsp@gmail.com

Odpovedať vám budú skúsení školskí psychológovia z praxe max. do 3 dní.

Otázky môžete posielať anonymne. Vaša mailová adresa bude použitá len na zaslanie spätnej odpovede. 

Prosím zahrňte do opisu vašej situácie nasledovné:

 1. O akého klienta ide? (vek, ročník, typ školy, diagnózu)
 2. V prípade, že ide o vašu osobu, zahrňte, na akom type školy pracujete?
 3. Bližšie detaily vašej výzvy na riešenie.
 

Školská duševná podpora existuje – neváhajte ju využiť.

Sme tu pre vás.