Články pre riaditeľov

Supervízia v školstve

Supervízia Zakladanie školských podporných tímov a postupné rozširovanie kompetencií pedagóga si vyžaduje aj dohľad nad poskytovaním ich odbornej úrovne. Vo všetkých pomáhajúcich profesiách je potrebná supervízia. V školskom

Čítajte viac »

Deň duševného zdravia

Photo by  Fernando @cferdophotography on unsplash.com Svetový deň duševného zdravia sa od roku 1992 oslavuje každoročne 10. októbra. Založilo ho Svetové združenie duševného zdravia s

Čítajte viac »

Krízová intervencia na školách

Photo by  adrianna geo on unsplash.com Čo je vo všeobecnosti krízová intervencia?             Krízová intervencia je zásah, resp. poskytnutie neodkladnej a akútnej pomoci v krízovej situácii.

Čítajte viac »