Krízová intervencia na školách

Photo by  adrianna geo on unsplash.com

 

 1. Čo je vo všeobecnosti krízová intervencia?

            Krízová intervencia je zásah, resp. poskytnutie neodkladnej a akútnej pomoci v krízovej situácii. Krízová situácia je charakteristická tým, že sa vymyká bežnej norme, je náhla a silne emočná. Najčastejšie ide o udalosti ako smrť, nehoda, v súčasnosti vojnová aktivita alebo vojnový útok a patria tu aj prírodné katastrofy rôzneho druhu, požiare a pod. Krízová intervencia prebieha v školskom prostredí ak sa krízové udalosti dotýkajú priamo žiakov alebo pedagogických a odborných zamestnancov školy a ovplyvňujú jej činnosť všeobecne. Najčastejšie sa jedná o smrť osoby v úzkom vzťahu so školou – učiteľa alebo člena pedagogického zboru, žiaka, rodiča, príbuzných, blízkych ktorí boli súčasťou školy, pôsobili v nej a mali s ňou aktívny vzťah.

 1. Prečo je krízová intervencia dôležitá aj v školskom prostredí?

            Krízová situácia vždy určitým spôsobom ovplyvňuje chod školy a tým pádom aj časť žiakov, prípadne učiteľov a preto je dôležité sa s ňou vysporiadať aby nedošlo k trvalým následkom. Napríklad poskytnúť jasné stanovisko zo strany školy aj ľudí v jej blízkom okolí, ako sa k danej udalosti postaviť, ako sa prispôsobiť novej situácii a ako ju zvládnuť.

 1. Čomu je venovaná krízová intervencia na školách? Aké krízy a témy rieši najčastejšie?

            Venovaná je najmä vyrovnaniu sa s krízovým stavom, ktorý je nemenný, nezvratný, ale nejako ovplyvnil chod školy. Najčastejšie je to práve smrť blízkych. Najmä v období korona krízy tomu boli mnohí žiaci vystavení a to ich nejakým spôsobom ovplyvnilo, čo sa následne prenáša aj do ich fungovania v škole. Môžu to byť aj spomínané prírodné katastrofy, ktoré sa dotknú konkrétneho žiaka, prípadne sa stanú priamo v škole a vtedy je zasiahnutá nejaká jej časť, či už trieda alebo skupina, ktorá bola v blízkom kontakte s danou osobou. 

 1. V školskom prostredí je krízová intervencia zameraná najmä na žiakov, prípadne učiteľov, ale poskytuje sa aj rodičom a zaujímalo by ma, v akých situáciách sa najčastejšie môžeme stretnúť s poskytovaním intervencie rodičom?

            Rodičom je krízová intervencia poskytovaná vtedy, ak sa krízová situácia týka konkrétne ich dieťaťa alebo sa jedná o situáciu, ktorá má vplyv na kontakt rodičov so školou. Môže to byť krízová situácia, ktorá nastala v triede ich dieťaťa a ovplyvnila žiakov a rodičia nevedia, ako majú reagovať. Rodičia sú v úzkom kontakte s triednym učiteľom dieťaťa, a preto smrť učiteľa je ďalšou situáciou, kedy je často potrebná intervencia smerovaná aj k nim.

 1. Ako prebieha krízová intervencia v školskom prostredí? Je tam nejaká postupnosť/kroky/fázy?

            Krízová intervencia prebieha zvyčajne vždy po 48 hodinách od nahlásenia udalosti. Neposkytuje ju priamo člen školského podporného tímu, ale väčšinou je na to privolaný tím zvonku. Priamo zainteresovaný človek z danej školy robí tzv. asistenciu, čo zahŕňa organizovanie krízovej intervencie, zvolávanie osôb, zapisovanie, riadenie a rozhodovanie o tom, kto každý sa zúčastní krízovej intervencie, na ako dlho, v akých skupinách a pod. Kroky sú teda nasledovné: po 48 hodinách prichádza tím, ktorý je rozdelený na skupiny rovnako ako aj obete krízy a pracuje sa zvlášť so skupinou žiakov, zvlášť so skupinou učiteľov, zvlášť so skupinou detí, ktoré sú priamo zasiahnuté a v neposlednom rade osobitne s človekom, ktorého sa kríza priamo týka.

 1. Dočítala som sa, že v školách vznikajú školské podporné tímy. Aká je úloha ich členov v prípade krízy?

            Školské podporné tímy sa podieľajú na krízovej intervencii, ale tie domáce podporné tímy v škole, kde došlo ku kríze, by mali skôr organizovať intervenciu a nemali by sa zúčastňovať priamo krízových intervencií v skupinách. Ak sa zúčastnia intervencie, tak skôr iba ako zapisovatelia, prípadne pozorovatelia.

 1. Čo je podľa Vás základom dobrej adaptácie a zvládania náročných životných situácií v školskom prostredí?

            Základom je dobré poznanie prostredia, žiakov a predchádzanie krízovej situácii. Prevencia toho, čo všetko sa môže stať, čo všetko hrozí a ako by sa mali k tomu postaviť konkrétne osoby je veľmi dôležitá.

 1. Čo obsahuje a čo všetko by mal zahŕňať krízový intervenčný plán?

            Krízový intervenčný plán by mal obsahovať konkrétne kroky, ako by sme mali postupovať, ak dôjde ku krízovej situácii v školskom prostredí a to presne od začiatku, teda od oznámenia/nahlásenia krízovej situácie po zorganizovanie konkrétnej krízovej intervencie s jednotlivými skupinami až po záver a odchod krízového štábu a preberanie úlohy ďalšieho manažovania na školskom podpornom tíme, t. z. ako budeme hovoriť s človekom, ktorý sa vracia do skupiny, čo všetko potrebuje, aby bolo zabezpečené od triedy, od učiteľov, ako budeme postupovať a ako budeme vyhodnocovať úspešnosť jednotlivých krokov.  

 1. Kedy môžeme hovoriť o ukončení krízovej intervencie? Aké je jej trvanie?

            O ukončení krízovej intervencie môžeme hovoriť vtedy, ak sa skupina zhodne, že všetky otázky, ktoré sa týkajú danej témy sú už zodpovedané. Trvanie by malo byť niekoľko hodín, ale každá skupina by mala uzavrieť túto krízovú intervenciu najlepšie v daný deň a nenaťahovať ju, pretože ako začne, tak by sa mala aj ukončiť.

 1. Čo nasleduje po ukončení krízovej intervencie v školskom prostredí?

            Členovia školského podporného tímu ďalej pracujú na zvládnutí, t. z. pracujú napr. s obeťou alebo človekom, ktorého sa situácia priamo týka, pomáhajú pri adaptácii tohto člena pri návrate do školského prostredia, pomáhajú pri náročných situáciách, ktoré sa vyplavia a ak sa nejakým spôsobom táto krízová udalosť opäť vráti do povedomia, všetko už zabezpečujú členovia školského podporného tímu.   

 1. Sú vlastnosti alebo schopnosti, ktorými by mal psychológ disponovať aby zvládol poskytovanie krízovej intervencie?

            Každý, kto chce poskytovať krízovú intervenciu by sa mal zamyslieť, či ju v prvom rade dokáže poskytovať. Veľa ľudí si aj po absolvovaní výcviku povie, že toto nie je pre nich a aj napriek tomu, že vedia ako majú postupovať a vedia ako organizačne zabezpečiť tieto intervencie ich priamo nevykonávajú. Čo sa týka schopností, je potrebná veľká dávka empatie, ale aj odosobnenia sa, veľká dávka ľudskosti a trpezlivosti s tým ako prebieha krízová intervencia. Nesmie to byť nátlak na obeť, aby čím skôr došlo k ukončeniu, ale naozaj, aby bol človek poskytujúci intervenciu trpezlivý a doprial danej skupine alebo osobe toľko času, koľko si vyžaduje a potrebuje, aby bol schopný spracovať tieto náročné témy a neohrozovalo to jeho bežné fungovanie.

 

Rozhovor o základných informáciách o krízovej intervencii na školách nám poskytla školská psychologička Lucia Redayová.

Spracovala: Mgr. Juliana Kandrová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.