Minipodcasty sú podcasty Portálu školskej psychológie o témach duševného zdravia, s ktorými školskí psyhcológovia spolu s kolegami z inkluzívnych tímov denno-denne pracujú.

 Započúvajte sa a zahĺbte do tém duševného zdravia v školskom prostredí.

MiniPodcasty #1: Rozhovor so školskou psychologičkou na základnej škole Mgr. Martinou Bočgayovou

MiniPodcasty #2: Rozhovor so školskou psychologičkou na strednej škole Mgr. Ľudmilou Zaujecovou

MiniPodcast#10: Rozhovor so psychologičkou Adou Bekcer: Školskí psychológovia sú pre mňa hrdinovia