Milé p. riaditeľky/p. riaditelia!

Vytvorením špeciálnej sekcie pre vás, riaditeľov škôl, by sme vám radi vytvorili podporné aktivity

  • o fungovaní školských podporných tímov,
  • o témach duševného zdravia na školách a
  • o možnostiach inkluzívneho vzdelávania

 

Keďže súčasťou školských podporných tímov ste vo vybraných prípadoch aj vy, ako dôležitý článok riešenia danej situácie na škole, radi by sme s vami zdieľali dôležité informácie pre prácu školských podporných tímov.

Od vás, ako vedenia školy, záleží veľa.

  • Napríklad, ako je ŠPT vnímaný učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
  • Nakoľko budú odborní zamestnanci spolupracovať s učiteľmi a s rodičmi.
  • A aká bude celková vízia školy v zmysle podpory duševného zdravia školy a jeho aktérov.

 

Preto považujeme sa veľmi dôležité spoločne komunikovať potreby ŠPT a jeho pôsobenie na škole.

Tešíme sa na vzájomné zdieľanie 🙂

 

Tím Portálu školskej psychológie a OZ Inkluziv