Milí rodičia.

Nachádzate sa v záložke Online Poradňa, ktorú vám prinášame ako jednu z aktivít na Portáli školskej psychológie.

Mnohí máte školskú psychologičku/školského psychológa v škole, na ktorú chodí vaše dieťa a máte tak možnosť vyhľadať psychologickú pomoc bezprostredne vo vašej škole. Mnohí však stále takú možnosť nemajú. Práve pre týchto rodičov by sme radi ponúkli možnosť online konzultovať výzvy (= problémy na riešenie), s ktorými by vám vedeli pomôcť školskí psychológovia.

Ak si nie ste istý, či váš problém/výzva spadá do kompetencií školských psychológov, nevadí, napíšte nám aj tak a my vás v prípade potreby presmerujeme na ďalších odborníkov zo psychologického poradenstva.

Tu je krátky zoznam, s čím by vám mohol školský psychológ pomôcť:

 • Ak má vaše dieťa problémy s učením – či už ide o jednotlivé poruchy učenia tzv. „dys-ky“ (dysgrafia, dyslexia, dysortografia a pod.) až po stratu motivácie k učeniu, dlhodobé neprospievanie a preťaženosť.
 • Ak má vaše dieťa problémy so správaním – či už ide o známe ADHD, ADD, Aspergerov syndróm, alebo jednoducho výchovné problémy s drzosťou, agresiou, konkfliktným správaním, outsiderstvom a asociálnym správaním
 • Ak máte problém s výberom základnej/strednej/vysokej školy – ŠP vám pomôže určiť komplexný profesijný profil vášho dieťaťa, od diagnostiky jeho schopností a vlastností až po pomoc s vyplnením prihlášky
 • Ak potrebujete rozvíjať vaše nadané dieťa – pomáha vypracovať špeciálne upravený učebný plán v spolupráci s učiteľmi na rozvoj ich nadania
 • Ak má vaše dieťa problém so vzťahmi v triede – stará sa o priateľské fungovanie žiakov v triedach, ale aj v celej škole
 • Ak má vaše dieťa problém so stresom a trémou – naučí vaše deti copingové stratégie ako prekonať napr. nezdravý stres z prezentácie pred tabuľou a pod.
 • Ak má vaše dieťa problém so šikanou a kyberšikanou – profesionálne vyrieši nežiadúce následky šikany a kyberšikany
 • Ak má vaše dieťa problém s kybergroomingom – poskytne riešenie a právne poradenstvo v oblasti sexuálneho predátorstva na internete
 • Ak má vaše dieťa problém s anorexiou a bulímiou – navrhne efektívne riešenie boja so psychickými poruchami v spolupráci s ďalšími odborníkmi
 • Ak má vaše dieťa AKÝKOĽVEK problém a neviete, na akého odborníka zo psychologického poradenstva sa obrátiť.
 •  
 • Taktiež, ale je tu školský psychológ pre vás rodičov a vie vám pomôcť v prípade, že:
 • ste sa ocitli v ťažkej situácii alebo máte akýkoľvek problém, s ktorým sa nemáte na koho obrátiť. Napríklad, ak máte problém:
 • So šikanou na pracovisku – presmeruje vás na organizácie zaoberajúce sa touto problematikou (napr. Práca a vzťahy o.z.)
 • S nerešpektujúcim dieťaťom – vypočuje si vás a navrhne kroky k zlepšeniu vzťahu
 • S drzým dieťaťom – opäť zistiť, v čom je hlbší problém • S neposlušným dieťaťom
 • So sklamaním z dieťaťa 
 • Ak zistíte, že je vaše dieťa homosexuál
 • Ak zistíte, že vaše dieťa čaká dieťa
 • Ak zistíte, že chce byť hercom a nie právnikom
 • Ak zistíte, že vám vaše dieťa ukradlo peniaze
 • Ak zistíte, že vaše dieťa zadržala polícia
 • Ak zistíte, že vaše dieťa ušlo z domu
 • Ak sa cítite byť zlým rodičom
 • Ak sa cítite vyhorená/ý
 • Ak potrebujete vypočuť
 • Ak vám zomrel blízky človek
 • A mnoho ďalšich príkladov.
 

Otázky môžete posielať anonymne. Vaša mailová adresa bude použitá len na zaslanie spätnej odpovede. 

Supervízor vám bude odpovedať max. do 3 pracovných dní.

Prosím zahrňte do obsahu správy najmä:

 1. Aký má vek vaše dieťa.
 2. Ktorý ročník navštevuje.
 3. Aký typ školy navštevuje.
 4. Akú má diagnostikovanú poruchu.
 5. Bližšie detaily vašej výzvy na riešenie.
 

Vaše otázky nám posielajte na náš mail poradnapsp@gmail.com

Školská duševná podpora existuje – neváhajte ju využiť.

Sme tu pre vás.