Intervenčná činnosť školského psychológa

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

 

Pojem ,,intervencia“ možno chápať ako zásah, zákrok uskutočnený v prospech osoby či veci, pričom cieľom je dosiahnutie určitej pozitívnej zmeny, resp. nápravy.

Požiadavka vykonať intervenciu zväčša prichádza nečakane ako dôsledok vzniku určitého problematického javu, ktorý sa objavil.

V školskom prostredí sa najčastejšie realizuje skupinová intervencia s viacerými žiakmi z rôznych príčin, napríklad bitka, prejavy šikany, intoxikácia alkoholom a iné. 

Dôležité je pohotovo a rýchlo na ňu reagovať, vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k zhoršeniu situácie.

Úloha školského psychológa spočíva v naplánovaní a celej realizácii intervenčného zásahu v čo najskoršom možnom termíne takým spôsobom, aby bola ŠPecificky konštruovaná a prispôsobená konkrétnym potrebám, ktoré si vyžaduje daná situácia a jej účastníci.

Ako sme už spomínali, intervenčná činnosť sa všeobecne od prevencie odlišuje svojím neplánovaným nástupom ako okamžitá reakcia na akútny problém.

Aplikuje sa pri nežiadúcom správaní,  ktoré sa objavilo, a je potrebné ho zastaviť.

Školský psychológ môže pri jej vykonávaní  požiadať o spoluprácu  aj odborníkov z CPPPaP  v príslušnom okrese.

Na druhej strane, prevencia sa plánuje dlhodobo a systematicky na celý školský rok dopredu a môže prebiehať v kooperácii s ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami školy.

Krízová intervencia

Osobitným druhom je krízová intervencia, ktorá sa vyžaduje taktiež v situáciách, ktoré sú náhle, avšak sú sprevádzané nejakou tragickou udalosťou so silným traumatizujúcim účinkom, resp. sú nadmerne stresujúce a extrémne zaťažujú psychiku zúčastnených osôb (ochorenie, smrť žiaka/ učiteľa, prírodná katastrofa, nehoda a pod.).

V mnohých prípadoch existuje veľké riziko prepuknutia posttraumatickej stresovej poruchy. Z toho dôvodu sa odporúča vykonať krízovú intervenciu najneskôr do 48 h po danej udalosti.

Školský psychológ má v takýchto prípadoch za úlohu posúdiť celú situáciu, identifikovať dotknuté osoby vyžadujúce individuálnu či skupinovú pomoc, urýchlene skontaktovať krízový tím a zabezpečiť psychickú podporu týmto osobám.

Vykonávanie krízovej intervencie si vyžaduje aplikovanie techník a postupov, ktoré sú overené, preto sa neodporúča realizovať ju bez špecializovaného vzdelávania, ktoré je na to zamerané. V prípade vzniku takejto udalosti na škole je vhodné čo najskôr kontaktovať CPPaP v danom okrese.

Viac o krízovej intervencii:

https://inklucentrum.sk/event/krizova-intervencia/

https://www.ior.sk/pre-psychol%C3%B3gov

https://ipcko.sk/online-krizova-intervencia-akreditovany-kurz/

 

 

 

Autorka: Lenka Máteová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.