Poradenská činnosť školského psychológa

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

 

Poradenská činnosť v práci školských psychológov je opäť odborná činnosť, ktorá je bližšie definovaná v procesných štandardoch vydanými VÚDPaP-om tu.

Poradenstvo ako dlhodobý proces začína poradenským kontraktom, ktorý sa spíše po 2 úvodných konzuláciach s klientom, kedy ŠP uváži, že daný problém bude potrebné riešiť dlhšie obdobie.

ŠP spíše teda poradenský kontrakt s klientom, ktorý obsahuje: ciele poradenstva, počet a frekvenciu stretnutí, formy a metódy práce s klientom, dohodnuté špecifické podmienky poradenstva, informovanie/komunikáciu so zákonným zástupcom prípadne treťou stranou (Odborným zamestnancom, pedagogickým zamestnancom), zapojenie školského podporného tímu a ďalších odborníkov, spôsob ukončenia a vyhodnotenia poradenstva.

V priebehu poradenstva sa môže spoločný cieľ klienta a školského psychológa meniť podľa potrieb klienta (rekontraktovanie).

Poradenský proces môže trvať pár mesiacov, ale aj rok. Frekvencia konzultácií je individuálna vzhľadom k charakteru problémovej oblasti klienta.

Úspešnosť poradenského procesu záleží od ochoty klienta pracovať na svojom osobnostnom raste, vyjsť z komfortnej zóny a zapracovať na svojich výzvach na riešenie či spraviť kľučové rozhodnutia na nápravu súčasného psychického stavu či krízy.

Pri vedení poradenského procesu môže ŠP využívať prvky psychoterapeutického prístupu, v ktorom má spravené doplňujúce vzdelávanie

Viac o terapeutickej činnosti tu.

 

 

Autorka: Lucia Balážová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.