Poradenská činnosť školského psychológa

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

 

Poradenská činnosť v práci školských psychológov je opäť odborná činnosť, ktorá je bližšie definovaná v procesných štandardoch vydanými VÚDPaP-om tu.

Poradenstvo ako dlhodobý proces začína poradenským kontraktom, ktorý sa spíše po 2 úvodných konzuláciach s klientom, kedy ŠP uváži, že daný problém bude potrebné riešiť dlhšie obdobie.

ŠP spíše teda poradenský kontrakt s klientom, ktorý obsahuje: ciele poradenstva, počet a frekvenciu stretnutí, formy a metódy práce s klientom, dohodnuté špecifické podmienky poradenstva, informovanie/komunikáciu so zákonným zástupcom prípadne treťou stranou (Odborným zamestnancom, pedagogickým zamestnancom), zapojenie školského podporného tímu a ďalších odborníkov, spôsob ukončenia a vyhodnotenia poradenstva.

V priebehu poradenstva sa môže spoločný cieľ klienta a školského psychológa meniť podľa potrieb klienta (rekontraktovanie).

Poradenský proces môže trvať pár mesiacov, ale aj rok. Frekvencia konzultácií je individuálna vzhľadom k charakteru problémovej oblasti klienta.

Úspešnosť poradenského procesu záleží od ochoty klienta pracovať na svojom osobnostnom raste, vyjsť z komfortnej zóny a zapracovať na svojich výzvach na riešenie či spraviť kľučové rozhodnutia na nápravu súčasného psychického stavu či krízy.

Pri vedení poradenského procesu môže ŠP využívať prvky psychoterapeutického prístupu, v ktorom má spravené doplňujúce vzdelávanie

Viac o terapeutickej činnosti tu.

 

 

Autorka: Lucia Balážová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.