Terapeutická činnosť školského psychológa

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

V Príručke systému poradenstva a prevencie – podporná úroveň 2.stupňa, s. 7 je bližšie špecifikovaná intervenčná činnosť takto:

„Intervenčná činnosť vykonávaná rôznymi etablovanými odbornými a terapeutickými postupmi so zámerom pôsobiť na osobnosť dieťaťa/ žiaka v zmysle podpory rozvoja jeho psychického zdravia a potenciálu. Ide o individuálnu a skupinovú terapiu, napr. hrová terapia, arteterapia, muzikoterapia a pod. alebo o psychoterapeutickú činnosť po absolvovaní kompletného psychoterapeutického vzdelávania.“

Z uvedeného vyplýva, že ŠP môže vykónávať aj terapeutickú činnosť po absolvovaní psychoterapeutického výcviku.

Mnohí školskí psychológovia  majú absolvované psychoterapeutické výcviky na vlastné náklady, lebo ich to profesijne a osobnostne posúva.

Mnohí zase nemajú a sú za to, aby sa ŠP ani nepúšťal do terapie.

Na Slovensku to však funguje tak, že aj keď psychoterapeutické školy ponúkajú možnosť absolvovať výcvik pre školských psychológov (a odborných a pedagogických zamestnancov z rezortu školstva) v danom prístupe, nestáva sa z vás automaticky oficiálny psychoterapeut, pretože tým sa môže stať len psychológ s certifikovanou pracovnou činnosťou, na ktorú vám vydá licenciu Slovenská komora psychológov. Viac info tu.

Aj napriek tomuto faktu, mať absolvovaný psychoterapeutický výcvik v rôznej časovej dotácii a rôzneho zamerania je pre ŠP nesmierne cenná pomoc pri vedení poradenského procesu.

Lebo notoricky známa publikácia 

GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995 

je síce fajn na začiatok, ale na konkrétnu aplikáciu techník a metód poradenstva je dôležité mať špecifický výcvik.

Môžete si vybrať spomedzi prístupov na Slovenskom inštitúte pre vzdelávanie v psychoterapii tieto:

  1. Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie
  2. Slovenská spoločnosť pre katatýmno- imaginatívnu psychoterapiu
  3. Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii
  4. Košický inštitút pre systemickú skúsenosť
  5. Inštitút procesorientovanej psychológie
  6. Slovenská spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu
  7. Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii
  8. Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii
  9. Slovenský inštitút logoterapie
  10. Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike
 

Asi najčastejšou terapeutickou pomôckou, ktorú ŠP využívajú v praxi sú terapeutické karty, napríklad ako tu. Aj na prácu s kartami však potrebujete výcvik.

Ďalšia často využívaná terapia je hrová terapia – najmä na základných školách.

Oblúbená je tiež arteterapia, artefiletika, muzikoterapia a pod.

Ďalej práca s rôznymi figárkami, postavičkami ako projektívne metódy na odhalenie nevedomých štruktúr psychických procesov. Ale taktiež na ventiláciu emocionálneho napätia.

Často sú využívané aj relaxačné techniky ako autogénny tréning, Jacobsonova relaxačná technika a iné.

Autorka: Lucia Balážová

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.