Konzultačná činnosť školského psychológa

Milí študenti, tieto články vystihujúce podstatu jednotlivých oblastí práce školských psychológov budú naozaj výstižné, krátke (podľa možnosti) a maximálne praktické.

Ak by ste mali záujem si prečítať niečo viac teoretické, tak vám odporúčame:

www.aspsr.sk – popozerať stránku Asociácie školskej psychológie

GAJDOŠOVÁ E., Pilková, J., Roľková H., Valihorová M.: 2020. Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV, Žilina – najnovšia publikácia o školskej psychológii

Manuál začínajúceho školského psychológa – VÚDPaP

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/08/Manu%C3%A1l-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAceho-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-psychol%C3%B3ga.pdf

webináre pre školských psychológov VÚDPaP

Zostrihy pre školských psychológov

Procesné štandardy práce školského psychológa

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

Učebnica profesora Hvozdíka: Základy školskej psychológie

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/zaklady-skolskej-psychologie-final.pdf

Komposyt

www.komposyt.sk

Zborník ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG v 21.storočí

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/zbornik-skolsky-psycholog-21-storocie-fps-pevs-2012.pdf

Zborník PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KPP/Publikacie/zbornik_prispevkov_PSYCHOLOGIA_V_SKOLE.pdf

Kniha: Praktikum školní psychologie

https://obchod.portal.cz/pedagogika/praktikum-skolni-psychologie/

 

Konzultačná činnosť školských psychológov je jedna zo základných odborných činností, ktoré ŠP vykonáva.

Pod konzultáciou si asi každý predstavíme bežný rozhovor so školským psychológom o danom probléme.

Poznáme formálnu/neformálnu, priamu/nepriamu, individuálnu/skupinovú/hromadnú. Viac si môžete o nich prečítať tu http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/praca-v-skolach.

Z praktického hľadiska je dôležité vedieť, že počas prvých 2 konzulácií by mal školský psychológ posúdiť, či vie pomôcť danému klientovi alebo ho presmeruje na ďalších odborníkov, v prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, časové možnosti či odbornosť.

Ak by už počet stretnutí presiahol 2 – 3 konzultácie (na tú istú tému), musí s klientom podpísať tzv. poradenský kontrakt a vstupujú už do poradenského procesu, čo je ďalšia odborná činnosť školského psychológa.

Školský psychológ má konzultačné hodiny v rôznych časoch, podľa potrieb tej danej školy.

Často sa prispôsobuje rodičom, kedy si nastaví konzultačné hodiny v poobedňajších hodinách.

Pre potreby žiakov má konzultačné hodiny napríklad cez veľkú prestávku alebo kedykoľvek počas dňa.

Tu je dôležité povedať, že pracovná náplň školského psychológa pozostáva z priamej činnosti s klientami a administratívnej činnosti.

Konzultácie zahrňujeme do priamej činnosti, avšak okrem nej robí ŠP aj rôzne skupinové aktivity so žiakmi či učiteľmi, preto je lepšie si pozrieť vyhradené konzultačné hodiny, pretože sa môže stať, že bude musieť utekať na pripravované aktivity so žiakmi v triede.

 Vtedy sa nemôže venovať žiakovi,  ktorý ho vyhľadá, jedine, ak by išlo o život ohrozujúci problém alebo o náznaky šikany a pod.

Ak čas potrebný na riešenie problému žiaka presahuje čas vyhradený na konzultácie, je vždy lepšie si dohodnúť individuálne čas na dlhší rozhovor.

Za školským psychológom teda môže prísť konzultovať svoj problém

  • žiak
  • učiteľ
  • rodič
  • iný zamestnanec školy
  • riaditeľ
  • iný odborník nepracujúci na škole
  • pracovník zo sociálnej kurately a pod.
 

Viac si o odbornej činnosti – konzultácia môžete pozrieť v procesných štandardoch školského psychológa vydanými VÚDPaP-om.

 

 

Autorka: Lucia Balážová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.