Každá škola má právo mať svojho školského psychológa

Foto by OZ Inkluziv

Ako sme už spomenuli v článku Školský psychológ je súčasťou inkluzívneho tímu, školský psychológ predstavuje základnú výbavu školy spolu s ostatnými členmi inkluzívneho (školského podporného) tímu.

Pri súčasných problémoch žiakov v školách je priam nutné mať človeka (ideálne na plný úväzok), ktorý sa stará o duševné zdravie žiakov ako aj školy ako systému.

Avšak prečo tomu tak stále nie je v každej škole?

Prečo máme stále cca 500 školských psychológov v 3000 ZŠ a SŠ¹ a to ešte nepočítame materské školy, špeciálne školy či vysoké školy.

Problémom bolo od roku 2008 (odkedy je školský psychológ v zákone) až po rok 2019 financovanie. Z normatívneho financovania škôl totižto na odborných zamestnancov školy zvyčajne už nevystalo a bolo to na kreativite riaditeľov, kde zoženú financie na odborných zamestnancov.

Riešením boli na obmedzenú dobu a kapacity projekty ako PRINED, Škola otvorená všetkým či  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I. a II.

Práve vďaka týmto projektom pribudlo mnoho školských psychológov v školách.

Po nešťastí vo Vrútkach² sa potreba školských psychológov v školách ešte zvýraznila a minister školsktva B. Grohling prisľubil ďalšie financie práve na celý inkluzívny tím v školách³.

Čaká sa už len na prijatie týchto rozhodnutí do praxe.

Každá škola má právo mať svojho školského psychológa.

A má naňho právo aj:

 • Žiak, pretože má právo na bezplatnú psychologickú pomoc (aj v škole)
 • Rodič, aby bol pokojný, že je v škole kompetentná osoba, ktorá dohliada na komplexný rozvoj jeho dieťaťa
 • Učiteľ, ktorý sa denno-denne snaží zo seba dostať maximum, ale občas potrebuje pomoc s problémovými žiakmi
 • Riaditeľ, ktorý z času na čas potrebuje prekonzultovať výzvy školy s odborníkom zo psychologického poradenstva
 • Špeciálny pedagóg (a všetci kolegovia z inkluzívneho tímu), ktorý v škole s približne 500 žiakmi nemá šancu sám obsiahnuť potreby žiakov v oblasti duševného zdravia, nie to ešte učiteľov či rodičov
 • Klinický psychológ, ktorý vďaka pôsobeniu školského psychológa v škole dostane odborné informácie o dieťati zo školského prostredia, a tak zeefektívni starostlivosť o dané deti, ktoré sú v jeho agende
 • Advokát alebo sudca, ktorým je v prípade potreby poskytnutý odborný pohľad školského psychológa na správanie dieťaťa v školskom prostredí
 • Lekár alebo pedopsychiater, ktorí potrebujú informácie o dieťati zo školského prostredia od kolegu zo psychologického poradenstva
 • CELÁ SPOLOČNOSŤ
 

Pretože, ak sa začneme systematicky starať o duševné zdravie žiakov už v školách,

 • Budeme mať z našich detí spokojné a vyrovnané bytosti.
 • Následne budú dosahovať lepšie výsledky v učení.
 • Tým dosiahnu školy lepšie renomé a celkovo sa zvýši úroveň vzdelávacieho systému na Slovenku.
 • Následne budú žiaci napredovať vo svojom budúcom štúdiu a aj v budúcom povolaní.
 • Budú efektívnymi zamestnancami,
  • úspešnými podnikateľmi
   • kreatívnymi mladými ľuďmi
    • vyzretými rodičmi
     • a tak aj šťastnými ľuďmi vôbec.

Zdroje:

¹CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR – štatistické údaje k 15. 9. 2020 https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580

https://www.minedu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii-umozni-skolam-obsadit-3-011-pracovnych-pozicii/

²https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/554173-policia-zastrelila-utocnika-ktory-mal-napadnut-zamestnancov-skoly-vo-vrutkach/

³https://www.skolskyportal.sk/skola-rodina/na-psychologov-do-skol-potecie-82-milionov

 

 

Autorka: Lucia Balážová

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.