Každá škola má právo mať svojho školského psychológa

Foto by OZ Inkluziv

Ako sme už spomenuli v článku Školský psychológ je súčasťou inkluzívneho tímu, školský psychológ predstavuje základnú výbavu školy spolu s ostatnými členmi inkluzívneho (školského podporného) tímu.

Pri súčasných problémoch žiakov v školách je priam nutné mať človeka (ideálne na plný úväzok), ktorý sa stará o duševné zdravie žiakov ako aj školy ako systému.

Avšak prečo tomu tak stále nie je v každej škole?

Prečo máme stále cca 500 školských psychológov v 3000 ZŠ a SŠ¹ a to ešte nepočítame materské školy, špeciálne školy či vysoké školy.

Problémom bolo od roku 2008 (odkedy je školský psychológ v zákone) až po rok 2019 financovanie. Z normatívneho financovania škôl totižto na odborných zamestnancov školy zvyčajne už nevystalo a bolo to na kreativite riaditeľov, kde zoženú financie na odborných zamestnancov.

Riešením boli na obmedzenú dobu a kapacity projekty ako PRINED, Škola otvorená všetkým či  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I. a II.

Práve vďaka týmto projektom pribudlo mnoho školských psychológov v školách.

Po nešťastí vo Vrútkach² sa potreba školských psychológov v školách ešte zvýraznila a minister školsktva B. Grohling prisľubil ďalšie financie práve na celý inkluzívny tím v školách³.

Čaká sa už len na prijatie týchto rozhodnutí do praxe.

Každá škola má právo mať svojho školského psychológa.

A má naňho právo aj:

 • Žiak, pretože má právo na bezplatnú psychologickú pomoc (aj v škole)
 • Rodič, aby bol pokojný, že je v škole kompetentná osoba, ktorá dohliada na komplexný rozvoj jeho dieťaťa
 • Učiteľ, ktorý sa denno-denne snaží zo seba dostať maximum, ale občas potrebuje pomoc s problémovými žiakmi
 • Riaditeľ, ktorý z času na čas potrebuje prekonzultovať výzvy školy s odborníkom zo psychologického poradenstva
 • Špeciálny pedagóg (a všetci kolegovia z inkluzívneho tímu), ktorý v škole s približne 500 žiakmi nemá šancu sám obsiahnuť potreby žiakov v oblasti duševného zdravia, nie to ešte učiteľov či rodičov
 • Klinický psychológ, ktorý vďaka pôsobeniu školského psychológa v škole dostane odborné informácie o dieťati zo školského prostredia, a tak zeefektívni starostlivosť o dané deti, ktoré sú v jeho agende
 • Advokát alebo sudca, ktorým je v prípade potreby poskytnutý odborný pohľad školského psychológa na správanie dieťaťa v školskom prostredí
 • Lekár alebo pedopsychiater, ktorí potrebujú informácie o dieťati zo školského prostredia od kolegu zo psychologického poradenstva
 • CELÁ SPOLOČNOSŤ
 

Pretože, ak sa začneme systematicky starať o duševné zdravie žiakov už v školách,

 • Budeme mať z našich detí spokojné a vyrovnané bytosti.
 • Následne budú dosahovať lepšie výsledky v učení.
 • Tým dosiahnu školy lepšie renomé a celkovo sa zvýši úroveň vzdelávacieho systému na Slovenku.
 • Následne budú žiaci napredovať vo svojom budúcom štúdiu a aj v budúcom povolaní.
 • Budú efektívnymi zamestnancami,
  • úspešnými podnikateľmi
   • kreatívnymi mladými ľuďmi
    • vyzretými rodičmi
     • a tak aj šťastnými ľuďmi vôbec.

Zdroje:

¹CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR – štatistické údaje k 15. 9. 2020 https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580

https://www.minedu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii-umozni-skolam-obsadit-3-011-pracovnych-pozicii/

²https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/554173-policia-zastrelila-utocnika-ktory-mal-napadnut-zamestnancov-skoly-vo-vrutkach/

³https://www.skolskyportal.sk/skola-rodina/na-psychologov-do-skol-potecie-82-milionov

 

 

Autorka: Lucia Balážová

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.