Kedy vyhľadať školského psychológa? Kedy mi môže pomôcť?

Foto by OZ Inkluziv

V tomto článku by som sa rada detailnejšie venovala často rozoberanej otázke, kedy môže byť školský psychológ nápomocný nielen žiakom či rodičom, ale taktiež učiteľom. Vzájomná úzka spolupráca pedagogických zamestnancov a školského psychológa je nevyhnutná pre optimálny vývin osobnosti každého žiaka. Pre školského psychológa sú pri riešení akéhokoľvek problému podstatné nielen pohľady a názory rodičov, ale taktiež sa opiera aj o údaje a hodnotenia učiteľov, ktorí sú so žiakmi v každodennom kontakte a ich informácie sú veľmi cenné a nápomocné.

Na druhej strane školský psychológ môže učiteľom pomôcť so širokou škálou problémov, ktoré môžu narúšať celý vzdelávací proces.  Pre efektívnu edukáciu je nevyhnutnou podmienkou psychická pohoda jednotlivých žiakov a príjemná atmosféra v triednom kolektíve. Školský psychológ predstavuje pre učiteľov akéhosi ,,konzultanta“, na ktorého sa môžu obrátiť pri riešení rôznych výchovno-vzdelávacích problémov (problémové správanie, študijné neúspechy bez jasnej príčiny), pri problémoch v sociálnych vzťahoch (šikana, separácia),  môže byť ,,poradcom“ pri charakteristike a prístupe k žiakovi s určitou diagnózou (ADHD, autizmus…). Môže sa s učiteľmi spolupodieľať na vhodnej komunikácii s nespolupracujúcimi rodičmi alebo s rodičmi v odpore. V zložitejších prípadoch poskytuje pomoc pri zvládaní rôznych náročných školských situácií a prispieva k eliminovaniu stresujúcich faktorov (zvládanie stresu, spracovanie). Často však môže byť len obyčajným priateľským ,,poslucháčom“, keď má pán učiteľ alebo pani učiteľka pracovný či súkromný problém a potrebuje podporu a pochopenie.

Na základe vlastnej skúsenosti vnímam zo strany učiteľov pomerne veľký záujem o spoluprácu so školským psychológom na škole. S niektorými triednymi učiteľmi úzko vzájomne spolupracujem v oblasti preventívnej činnosti za účelom eliminácie vzniku sociálno-patologických javov v určitej triede. Učitelia za mnou často prichádzajú a konzultujú vhodný prístup k niektorým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tiež sa niekoľkokrát objavil podnet zo strany triedneho učiteľa ohľadom realizácie prednášky v triede na konkrétnu tému (genderové rozdiely, alkohol, tabakizmus, drogy).

Zaujímať sa o psychické zdravie učiteľov, ako sa cítia, čo prežívajú je veľmi dôležité. Len učiteľ, ktorý bude psychicky vyrovnaný a bude zažívať psychickú pohodu, si vytvorí kladný vzťah ku svojim žiakom, čo vnímam ja osobne ako kľúčové. A len v takom prípade môže byť učiteľ vo svojej profesii úspešný a bude ju vykonávať najlepšie ako vie.

 

Autorka: Lenka Máteová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.

Adaptácia dieťaťa na škôlku

Photo by  CDC on unsplash.com „Vošla som do škôlky, ktorú som si bola vopred pozrieť. Páčila sa mi škôlka a páčila sa mi pani učiteľka.