Prečo sa stať školským psychológom?

Dôvodov, prečo sa stať školským psychológom, je hneď niekoľko. Neustále narastá počet žiakov, u ktorých sa prejavujú rôzne vývinové poruchy učenia, poruchy správania, sú hyperaktívni, resp. majú iné ťažkosti, s ktorými si sami nevedia dať rady. Daná skutočnosť čo raz viac upozorňuje na zvýšenú potrebu prítomnosti školských psychológov na školách.

,,Detská duša býva krehká, oveľa krehkejšia ako tá dospelá.“

Škola, po výchove rodičov je druhým najdôležitejším determinantom, ktorá má obrovský vplyv pre formovanie osobnosti dieťaťa. Preto je dôležité, aby sa na každej škole nachádzala vnímavá osoba, ktorá bude deti sprevádzať v rôznych etapách ich vývinu a smerovať ich k rozvoju  psychicky stabilnej a zrelej osobnosti. Úlohou psychológa na škole je byť žiakom nápomocný v každom smere, starať sa o ich optimálne duševné zdravie, usmerňovať ich tým správnym smerom, až kým sa im neotvoria brány dospelosti.

Z môjho pohľadu je práca školského psychológa  krásna profesia, aj keď  v určitých chvíľach aj pomerne náročná. Je to poslanie nesúce so sebou obrovskú zodpovednosť, nakoľko pracujete s detskou populáciou, ktorých vnútorný svet je príliš krehký a zraniteľný.

No verte mi, pokiaľ v hĺbke duše cítite, že Vás to ťahá smerom štúdia psychológie, tak neváhajte J.

Poďme si zhrnúť niekoľko odôvodnení, prečo je práca školského psychológa zaujímavá:

  • Práca psychológa sa zaraďuje medzi pomáhajúce profesie a ten pocit, že niekomu dokážete zmeniť život k lepšiemu, je na nezaplatenie J. Školský psychológ pomáha žiakom so širokou škálou problémov, či už v učení, správaní, v medziľudských vzťahoch a pod. Jeho úlohou je spoločne s klientom problém identifikovať a pokúsiť sa nájsť najlepšie možné riešenie. Zároveň spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagógmi a s inými odborníkmi za účelom vytvárania bezpečného, zdravého a podporného učebného prostredia pre  všetkých žiakov na škole. Z môjho pohľadu je školský psychológ akousi ,,spojkou“, ktorá vzájomne prepája viaceré oblasti (svet detí, rodičov, učiteľov, celej školy…). Táto pracovná činnosť je veľmi podnecujúca a rozmanitá. V tejto práci nehrozí, že deň bude nevšedný či monotónny. Verte mi, že nebudete mať dva identické dni, ktoré v práci zažijete. V jeden deň sa stretnete s odporom a na nasledujúci deň  prídete do kontaktu so žiakom, ktorý úžasne spolupracuje a chce/potrebuje vašu pomoc.

 

  • V porovnaní s ostatnými psychologickými profesiami má školský psychológ výhodu v tom, že táto práca mu umožňuje do hĺbky poznať pracovné podmienky a prostredie, má znalosť o pozadí užšieho aj širšieho vzťahového rámca všetkých členov celého školského systému, a tým dokáže poskytovať kvalitnejšiu odbornú starostlivosť svojim klientom. Školský psychológ dennodenne prítomný na škole detailne pozná školu zvnútra, jej históriu, príbeh. Neustále sa dostáva do vzájomnej interakcie so žiakmi, učiteľmi, s vedením školy, prípadne s rodičmi, vďaka čomu má možnosť riešiť vyskytujúce sa vzdelávacie či výchovné problémy komplexne.

 

  • Benefitom je tiež ,,mať voľnú ruku“ vo svojej práci, nakoľko je tu možnosť usporiadať si jednotlivé činnosti podľa vlastného uváženia. Školský psychológ si sám určuje, kedy bude mať individuálne sedenie, kedy bude realizovať preventívne aktivity, vykonávať diagnostiku či kedy si spraví čas na prestávku. Určuje si to na základe toho, ako to jemu vyhovuje. Je schopný presunúť si menej dôležité činnosti na iné dni a venovať sa tým, ktoré si to primárne vyžadujú.

 

  • Zručnosti a schopnosti získané štúdiom psychológie sú tiež veľmi cennou pomôckou aj pri zvládaní osobných náročných životných udalostí samotného psychológa, či už sa jedná o vlastné problémy, jeho rodiny či iných príbuzných.  Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že poznatky, ktoré som si za tie roky osvojila, častokrát uplatňujem nielen v profesionálnom, ale aj v mojom bežnom živote. Psychológ je schopný nazerať na veci z iného uhla pohľadu, čo mu umožňuje vidieť to, čo iní nevidia.

 

Na záver by som dodala, že najväčšou odmenou pre oči školského psychológa sú šťastné a prosperujúce deti. Táto práca dáva, nám školským psychológom, obrovskú silu, zmysel, dôvod, prečo to tak veľmi milujeme :).

 

Autorka: Lenka Máteová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.