Rozvod/rozchod rodičov a ich dopad na deti

Photo by Eric Ward on unsplash.com

Rodina je základnou bunkou našej spoločnosti. Predstavuje miesto, kde sa dieťa učí  spolužitiu, láske a vzájomnému rešpektu, poskytuje svojim členom pocit bezpečia a pohody, vytvára atmosféru pokoja a pohody, kde je možné sa uvoľniť a zdieľať s ostatnými príjemné aj nepríjemné pocity a prežívanie. Je to miesto, na ktorom sa môžu vytvoriť najvhodnejšie podmienky pre zdravý duševný a telesný vývoj detí. To všetko v ideálnom prípade. Mnoho z nás často považuje rodinu a  život v nej za samozrejmosť. V prípade, že nás obklopuje láska príbuzných a riešime len bežné denné starosti, nepotrebujeme sa touto témou ani viac zaoberať. Až keď sa táto pohoda naruší, potom si uvedomíme ako dôležitá rodina je a čo človeku dáva.

Narušenie takejto pohody a pocitu bezpečia predstavuje rozvod/ rozchod rodičov a má obrovský vplyv na emočné prežívanie u detí.

 

Rozvod alebo rozchod sa radí podľa psychológov medzi najstresovejšie udalosti v živote človeka. Táto udalosť ovplyvňuje všetkých členov rodiny a je pre nich veľkou záťažou. S rozvodom a rozchodom partnerov sa však v posledných rokoch stretávame stále častejšie, a preto je potrebné hľadať spôsoby, ako čo najviac eliminovať nepriaznivé dopady na deti i dospelých. Dopady rozvodu na deti sú rôzne a závisia od viacerých faktorov, hlavným faktorov však sú samotní rodičia a to aký postoj k tejto situácii zaujmú.

 

Partnerstvo vs. Rodičovstvo

V rovine rozvodu/rozchodu máme dve roviny – manželskú/partnerskú a rodičovskú.

Pre rodičov je samotný rozvod obrovskou emočnou záťažou, pri ktorej sa potrebujú vysporiadať s tým, ako zvládnuť ukončenie vzťahu, ktorý zakladali s predpokladom celoživotného trvania. Prechádzajú rôznymi fázami, počas ktorých sa snažia zvládnuť vlastné pocity krivdy, viny, hnevu a smútku. To všetko sa deje vo vzťahu k partnerovi, ale ovplyvňuje celkové prežívanie jednotlivca.

 

Druhou rovinou je rodičovská, kedy sa rodičia zaoberajú prežívaním detí a hľadaním modelu ďalšieho spoločného fungovania rodiny, ktorá potrebuje naďalej plniť svoj funkciu voči deťom. Oddelenie týchto dvoch oblastí je často problematické, nakoľko rodičia niekedy nedokážu vzájomné pocity vo vzťahu jeden k druhému ovládnuť a priamo vplývajú na deti.

Rodičia nechcú svojim deťom ublížiť, ale v praxi sa stretávame s tým, že sa to deje. Deti sú účastníkmi konfliktov, vzájomného osočovania, vypočúvania rodičmi o tom, čo sa dialo u druhého rodiča a podobne. Často sa stretávame s manipuláciou, kedy je na deti vyvíjaný tlak prostredníctvom rodičov, ktorí medzi sebou súperia o to, kto je lepší. Najviac však trpí samotné dieťa, ktoré prežíva konflikt lojality, kedy chce ľúbiť oboch a nechce nikoho zraniť, ale v závere sa prikláňa na stranu jedného a následkom nadmerného tlaku môže mať odmietavý postoj voči druhému. Situácie sú rôzne a často veľmi bolestivé.

 

 Rozvod a psychorozvod

 

Prežívanie rozvodovej/rozchodovej situácie u detí závisí od viacerých faktorov.  Ako sme už spomenuli najväčší vplyv však majú rodičia. Samotný rozvod manželstva má právnu rovinu, kedy prebieha súdny proces o rozvode manželstva a úprave práv a povinností voči nezaopatreným deťom. Pri rozchode partnerov je možné súdny proces vynechať, pokiaľ sa rodičia dohodnú na tom ako sa budú o deti starať po rozchode. Zo psychologického pohľadu je  však kľúčová emočná rovina resp. zvládnutie rozchodu/rozvodu na emočnej úrovni , vtedy hovoríme o psychorozvode. Ten prebieha v oboch prípadoch. Ak toto rodičia zvládnu, potom sa môžu zamerať na potreby detí.

 

Ako teda pomôcť deťom zvládnuť túto záťažovú situáciu?

 

Dôležité je deti v tejto oblasti nevynechať. Mnoho rodičov si myslí, že tým , že deti sú možno malé, tak nechápu tomu, čo sa okolo nich deje a netreba ich tým zaťažovať. Jednoducho sa nejako rozídu, odsťahujú  a deťom to nevysvetlia. To je ale veľmi rizikové a prináša to v neskoršom veku veľké problémy v psychickom prežívaní detí a teda aj vo vzťahu medzi rodičmi a deťmi.

 

Rozhovor

Na začiatok teda odporúčame jednoznačne sa s deťmi o situácii porozprávať a vysvetliť im, čo sa okolo nich deje a aké zmeny v ich živote nastanú. Zdôrazňujeme, že primerane veku. Je potrebné začleniť informácie o ďalšom bývaní a spôsobe starostlivosti o deti , tiež je dôležité  vytvoriť aj priestor na ich otázky a zodpovedať ich.  Rodičia by sa na takýto rozhovor mali spoločne pripraviť, aby boli v odpovediach jednotní. Tiež nie je vhodné, aby počas rozhovoru došlo k vzájomnému obviňovaniu a špecifikácii dôvodov rozvodu. Deťom stačí vedieť, že je to ich spoločné rodičovské rozhodnutie,  ktoré neovplyvní vzťah rodičov k deťom a mať ubezpečenie, že navždy ostanú pre ne mamou a otcom.

 

Ďalšia starostlivosť o deti

Rodičia si potrebujú premyslieť, ako budú ďalej zabezpečovať starostlivosť o deti. Niekedy je vhodné si rôzne modely vyskúšať. Pri tom aký model sa zvolí sa odporúča zohľadniť vek resp. vývinové obdobie a s ním súvisiace aktuálne vývinové potreby dieťaťa, možnosti rodičov zabezpečovať starostlivosť, ich vzájomnú komunikáciu a ideálne aj zachovanie škôlky/školy/rovesníckeho prostredia.

Najčastejšie modely starostlivosti o detí sú:

-dieťa zverené jednému rodičovi a neupravený styk s druhým rodičom ( napr. Dieťa je zverené matke a s otcom sa stretáva podľa toho ako sa otec s matkou dohodnú)

-dieťa zverené jednému rodičovi a upravený styk s druhým rodičom ( napr. Dieťa zverené matke a s otcom sa stretáva každý párny víkend a každú stredu v nepárnom týždni)

-dieťa zverené do striedavej starostlivosti (napr. týždeň u matky a týždeň u otca)

 

Konzultácia s odborníkom

Treba spomenúť, že každej rodine vyhovuje niečo iné , preto je vhodné zvážiť viaceré možnosti a prihliadať predovšetkým na to, čo je v najlepšom záujme detí . Pre tieto situácie je možné a vhodné poradiť sa  s kolíznym opatrovníkom, ktorý  vstupuje do súdneho procesu rozvodu ako zastupujúca vášho dieťaťa alebo detí . Okrem toho vám môže odporučiť poradenstvo psychológa, ktorý sa špecializuje práve na tieto situácie týkajúce sa manželov, partnerov, rodiny ale aj jednotlivca. Táto pomoc je bezplatná a môže byť využitá aj z vlastnej iniciatívy. To znamená, že ak aj prechádzate rozchodom, ktorý sa nerieši súdnou cestou , môžete využiť toto poradenstvo. Psychológov nájdete na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny pod referátom poradensko – psychologických služieb.

 

Na záver by som len dodala, že aj keď rozvod ovplyvní životy všetkých členov rodiny,  môže byť aj príležitosťou ako deťom ukázať, že aj takáto záťažová situácia sa dá zvládnuť. Keď sa rodičom podarí oddeliť ukončené partnerstvo od rodičovstva a zachovajú si k sebe toleranciu, môžu deťom ukázať, že aj najťažšie životné krízy sa dajú prekonať s rešpektom a úctou.

 

Okrem toho nám výskumy ukazujú, že deti, ktorých rodičia zvládli rozvod s minimalizovaním konfliktných situácii sa v dospelosti v žiadnych významných parametroch nelíšili od detí zo šťastných úplných rodín, na rozdiel od detí z rodín, kde prebiehal rozvod veľmi konfliktne ale aj z rodín, kde rozvod neprebehol, ale konflikty v rodine tam boli veľmi časté.

 

Preto, ak vo vašej rodine rozchod alebo rozvod objaví, myslite na to, že znížiť jeho dopady môžete, ak sa budete sústrediť na záujem a potreby detí a eliminujete konflikty na možné minimum.

 

 

 

Autorka: Romana Štefke – psychologička

 

 

 

Zdroje:

Tipy pre rodičov pri rozvode http://www.rozvod-rozchod.sk/tipy-pre-rodicov-pri-rozvode/d-1081/p1=1271

Rozvod rodičov zasiahne každé dieťa. Tieto stratégie pomáhajú zmierňovať jeho dopad na psychiku dieťaťa https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/8660/rozvod-rodicov-tieto-strategie-pomahaju-zmiernovat-jeho-dopad-na-psychiku-deti

Mária Tóthová Šimčáková: Som rodič a čo s tým? 2, r.2015,s. 320, Nakladateľ: Fortuna Libri

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.