Stratégie riešenia konfliktov II.

Photo by geralt on pixabay.com

„Neexistuje problém, ktorý by v sebe neskrýval dar. Konflikty sú súčasťou života. Je potrebné ich riešiť, nie sa im vyhýbať.“ Eva Martinovičová

Vzhľadom na skutočnosť, že medziľudské konflikty sú našou každodennou súčasťou, je potrebné si uvedomiť, že nie je možné (ani nutné) konflikty úplne eliminovať. Oveľa dôležitejšou úlohou je hľadať spôsoby riešenia a naučiť sa efektívnejšie riešiť dané konflikty. Zároveň je nutné zohľadniť fakt, že prístupy k riešeniu interpersonálnych konfliktov sú rôzne a každý môže voliť svoj osvedčený spôsob riešenia konfliktov.

Stratégie riešenia interpersonálnych konfliktov sú rôzne, možno ich však však klasifikovať do piatich hlavných kategórií.

1) Kooperácia – Pri tejto stratégií je kľúčová snaha oboch účastníkov konfliktu riešiť problém a rešpektovať názory, záujmy a potreby druhého človeka. Cieľom je vzájomne nájsť riešenie, ktoré bude výhodné pre obidve zúčastnené strany. Ide o win-win riešenie.

2) Kompromis – Pri tejto stratégií je pre obidvoch účastníkov konfliktu charakteristická tendencia vzdať sa svojich záujmov v prospech dohody. Ide o vzájomne hľadanie strednej cesty v ich názoroch, ku ktorým dospejú buď spoluprácou alebo bojom. V takejto situácií nemožno hovoriť o víťazovi alebo porazenom.

3)Konfrontácia – Tento spôsob riešenia je charakteristický sledovaním svojich záujmov a cieľov bez ohľadu na záujmy druhej strany. Charakteristická je snaha zastávať dominantné postavenie a zneužívanie svojej právomoci. Pri konfrontácií sú často využívané intrigy, manipulácia, čo v konečnom dôsledku môže viesť k pocitu nepriateľstva a túžbe po odplate.

4)Ústup – Pre túto stratégiu je charakteristické podcenenie vlastných názorov a snaha vyjsť v ústrety názorom druhej osoby. Cieľom takéhoto riešenia konfliktov je dosiahnutie kľudu a pokoja aj za cenu obetovania vlastných názorov. Aj napriek skutočnosti, že cieľom osoby je zmierniť konfliktnú situáciu, z dlhodobého hľadiska to môže viesť až k zníženému sebahodnoteniu osoby a zvýšeniu pochybností o svojich názoroch.

5)Vyhýbanie sa – Túto stratégiu volíme vtedy, keď nadobudneme pocit, že akýkoľvek konflikt je zbytočný a škodlivý. V tomto prípade máme tendenciu podceňovať svoj názor, no rovnako tak aj názor druhého človeka. Z dlhodobého hľadiska môže takýto spôsob riešenia konfliktov viesť k zvýšenej frustrácií, napätiu a nedorozumeniu.

Jednotlivé stratégie nemožno jednoznačne zaradiť do kategórie dobrých alebo zlých štýlov riešenia. Preferencia jednotlivých typov závisí od mnohých faktorov, primárne však od situácie, v ktorej sa momentálne človek nachádza. Avšak je nutné poznamenať, že stratégie ako ústup  a vyhýbanie sa konfliktnej situácií, nie sú z dlhodobého hľadiska príliš efektívne. Z toho dôvodu sme sa zamerali skôr na techniky, ktoré Vám môžu pomôcť efektívnejšie riešiť medziľudské konflikty v každodenných situáciách.

Je vhodné, keď pri riešení medziľudských konfliktov:

Sa správam úctivo – Pri strete dvoch protichodných názoroch je veľmi časté prehliadanie konštruktívnych názorov oponenta, no nezabúdaj, aj on potrebuje byť vypočutý, ocenený a rešpektovaný. Ak ty budeš schopný rešpektovať názory a správanie druhého aj napriek tomu, že nie vo všetkom s ním súhlasíš, tak je pravdepodobné, že sa k tebe bude správať rovnako. „Povedať, že človek sa cíti byť vypočutý je oveľa viac než len to, že niečo povedal. Je to prejav úcty. Vďaka tomu sa ľudia cítia cenení.“ – Deborah Tannen

Aktívne počúvam – Najčastejšou prekážkou efektívneho riešenia medziľudských konfliktov je tendencia urobiť si unáhlený záver o názoroch druhého človeka. Akonáhle nadobudneme pocit, že vieme, čo druhá osoba chce povedať alebo kam smerujeme, ďalej ho nepočúvame a premýšľame nad svojimi argumentami. Pre efektívnejšie zvládanie medziľudských konfliktov je vhodné rozvíjať práve aktívne počúvanie. Vypočuj si názory druhého človeka a objasni si, či ste správne jeho argumenty pochopili. Práve takéto objasnenie ti pomôže lepšie pochopiť uhol pohľadu druhého, a tak sa vyhnúť nedorozumeniam v diskusií. „Nemôžete skutočne vypočuť niekoho iného a pritom robiť alebo premýšľať nad iným.“ – Scott Peck

Vyhýbam sa negatívnym atribúciam – Ďalším charakteristickým znakom pri riešení interpersonálnych konfliktov je tendencia predpokladať a pripisovať negatívne vlastnosti, negatívne vysvetlenia správania a názorov druhého človeka. Pokus sa najskôr overiť si svoje predpoklady a vysvetlenia danej konfliktnej situácie, over si, aké boli motívy správania druhej osoby. Takže skôr, ako sa nahneváš a začneš hľadať negatívne vysvetlenia, uistí sa, že na to máš skutočne dobrý dôvod. „Hovor, keď si nahnevaný a urobíš ten najlepší prejav, aký budeš kedy ľutovať.“ – Ambrose Bierce

Zaujímam perspektívu druhého – Ďalšou efektívnou stratégiou pri riešení konfliktu je snaha zaujať perspektívu druhého človeka. Ide o snahu pochopiť potreby, obavy, ťažkosti a pohľad druhého človeka. Ide o snahu chápať druhého tak, ako chápem seba. Je pravdepodobné, že ak sa osoba pri riešení konfliktu snaží otvorene komunikovať a berie ohľad na potreby a pohľad druhej osoby, dôjde k rovnakému komunikačnému správaniu aj u druhej osoby.  „Najväčšou tragédiou pre každého človeka je veriť, že jediná správna perspektíva je ta jeho.“ – Doug Baldwin

Autorka: Klaudia

ZDROJE:

Bao, Y. , Zhu, F. , Hu, Y. and Cui, N. (2016) The Research of Interpersonal Conflict and Solution Strategies. Psychology7, 541-545. [cit. 2022-04-06].  doi: 10.4236/psych.2016.74055. Dostupné na: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=65687>.

              

MARTONOVIČOVA, Eva. 2015. Zvládanie konfliktu a vyjednávanie. In EdWell. 2015 [cit. 2022-04-06]. Dostupné na: < https://ja-sr.sk/podujatie/zvladanie-konfliktov-vyjednavanie-ba-tt-tn-nr>.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.