Výhody prírody pre naše duševné zdravie

Photo by  David Marcu on unsplash.com

Trávenie času na čerstvom vzduchu alebo vnášanie prírody do vášho každodenného života môže byť prospešné pre našu duševnú aj fyzickú pohodu. Žiaľ, trávime oveľa viac času v interiéri a v online svete. Nastal čas, aby sme náš prestimulovaný mozog „vypli“ a prispeli k nášmu duševnému zdraviu.

Aké výhody nám prináša príroda?

Jednoduchý pobyt na čerstvom vzduchu dokáže zázraky pri zmierňovaní úzkosti, stresu a depresie. Nespočetné množstvo štúdií dokázalo, že príroda má pozitívny vplyv na naše duševné zdravie.

To, čo vidíme, počujeme a zažijeme v prírode, nám môže v momente zlepšiť náladu. Medzi časom stráveným v prírode a zníženými negatívnymi emóciami existuje silné prepojenie. Patria sem príznaky úzkosti, depresie a psychosomatických chorôb, ako je podráždenosť, nespavosť, bolesti hlavy a poruchy trávenia.

Psychológovia Schertz a Berman (2019) uvádzajú, že čas strávený v prírode môže pôsobiť ako balzam na naše prestimulované mozgy.

Ich výskum ukázal, že interakcia s prírodou má viacero kognitívnych výhod. Uviedli napríklad, že zeleň v blízkosti škôl podporuje kognitívny rozvoj detí a výhľad na prírodu v blízkosti detských domovov podporujú sebakontrolné správanie.

Dospelí, ktorí bývali v blízkosti prírody vykazovali lepšie fungovanie pozornosti ako tí, ktorí mali horší prístup k prírodnému prostrediu.

Ďalej zistili, že vystavenie prirodzenému prostrediu zlepšuje pracovnú pamäť, kognitívnu flexibilitu a kontrolu pozornosti, zatiaľ čo vystavenie mestskému prostrediu je spojené s deficitom pozornosti.

Pobyt v prírode nie je spojený len s kognitívnymi funkciami ale prináša aj blahodarné účinky na naše emócie. V prehľade výskumu Bratmana (2019) sa môžeme dočítať, že kontakt s prírodou je spojený s nárastom šťastia, subjektívnej pohody, pozitívneho vplyvu, pozitívnych sociálnych interakcií a pocitu zmysluplnosti života, ako aj zníženie duševnej tiesne.

Iné výskumné zistenia naznačujú, že keď sa deti dostanú do prírody, zanechá to na nich trvalý pozitívny dojem. Engemann a kol. (2019) zistili, že deti, ktoré žili v štvrtiach s väčším množstvom zelene, mali v neskoršom živote znížené riziko mnohých psychiatrických porúch, porúch príjmu potravy a znížené riziko užívania návykových látok.

U osôb s najnižšou úrovňou vystavenia zelene počas detstva bolo riziko vzniku duševných chorôb o 55% vyššie ako u tých, ktorí vyrastali v blízkosti prírody, alebo trávili viacej času na čerstvom vzduchu.

Existujú dokonca dôkazy, že obrazy prírody môžu byť prospešné. Mayer a kol. (2008) porovnávali výsledky ľudí, ktorí sa prechádzali v prírodnom alebo mestskom prostredí, s výsledkami ľudí, ktorí sledovali videá z týchto prostredí. Zistili, že akékoľvek vystavenie sa prírode – osobne alebo prostredníctvom videa – viedlo k zlepšeniu pozornosti, pozitívnych emócií a schopnosti reflektovať životný problém. Účinky však boli silnejšie medzi tými, ktorí skutočne trávili čas v prírode.

Prirodzené zelené prostredie je vitalizujúce, pomáha obnoviť sústredenie pozornosti a napĺňa nás energiou. Aktivity realizované v prírode zahŕňajú vyššiu mieru fyzickej aktivity a podporujú vytváranie skupinových aktivít, čím uspokojujú naše potreby sociálnych vzťahov.

Všetky uvedené faktory prispievajú k našej psychickej pohode, na udržanie nášho duševného a fyzického zdravia.

 

Program na víkend? Poďme do prírody!

 

 

 

Autorka: Simonka Gécziová

 

 

 

Použité zdroje

Bratman, G. N., Anderson, Ch. B., Berman, M. G., et al.(2019). Nature and mental health: An acosystem service perspective. Science Advances, 5 (7).

Engemann, K., Pedersen, C. B., Arge, L., et al.(2019). Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood. Proceedings of the National Academy of Science, 116 (11), 5118-5193.

Mayer, S. F., Frantz, C, M., Bruehlman-Senecal, E., & Dolliver, K. (2008). Why Is Nature Beneficial? The Role of Connectedness to Nature. Environment and Behavior, 41 (5), 607-643.

Schertz, K. E., & Berman, M. G.(2019). Understanding Nature and Its Cognitive Benefits. Current Directions in Psychological Science, 28 (5), 496-502.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.