Preventívne programy využívané v MŠ

Foto by Ľuboš Steinemann

Preventívne programy využívané v MŠ

Hlavným zámerom preventívnej činnosti školských psychológov je predchádzanie vzniku rôznym patologickým javom v školských zariadeniach realizovaním rôznych preventívnych programov. Existuje ich nespočetné množstvo a sú zamerané na rôznorodú problematiku. Preventívny program všeobecne predstavuje nástroj, resp. strategický plán k dosiahnutiu stanoveného cieľa pomocou preventívnych aktivít, pričom má vopred zadefinovanú cieľovú skupinu, cieľ, harmonogram a konkrétnu tému. 

V tomto príspevku dávame do pozornosti niekoľko najpoužívanejších preventívnych programov školskými psychológmi v materských školách.

ZIPPIHO KAMARÁTI

Ako prvý stojí za zmienku program sociálneho a emocionálneho učenia zameraný na rozvoj sociálnych zručností s názvom Zippyho kamaráti. Je určený pre deti vo veku od 5 – 7 rokov (aplikovateľný aj na 1. stupni ZŠ). Jeho tvorcom je britská mimovládna organizácia Partnership for Children a využívajú ho vo viac ako 30 krajinách sveta. Celosvetovo ho absolvovalo už viac ako 1,6 milióna detí. Na Slovensku sa realizuje od roku 2013, pričom prvých 5 rokov ho zastrešovala mimovládna organizácia Liga za duševné zdravie a od roku 2018 spadá pod občianske združenie OZ Zippy. Celý program pozostáva zo 6 modulov (tém), konkrétne Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií. Počas jednotlivých stretnutí sa  deti  učia

  • ako si uvedomiť svoje pocity a vedieť o nich hovoriť,
  • učia sa ako vyjadriť to, čo chcú povedať,
  • ako pozorne načúvať,
  • ako požiadať o pomoc
  • postupne si osvojujú zručnosti,
  • ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím, so šikanou, so zmenou či stratou.

Venujú sa témam ako riešenie konfliktov, zvládanie nových situácií a pod. Tieto témy sú spoločne zahrnuté v 24 lekciách a ich realizácia prebieha počas jedného školského roka. Maskotom celého programu je lúčny koník Zippy sprevádzaný príbehom, v ktorom vystupuje niekoľko ďalších postáv. Základným pilierom programu je učenie deti hravou formou samostatne hľadať možné riešenia bežných situácií. Počas realizácie sa dodržuje pravidlo, že hovorí len dieťa, ktoré chce. Tie deti, ktoré nechcú, nemusia nič povedať. Pri hľadaní vhodných riešení musia byť splnené 2 kritériá – musia dieťaťu pomôcť v danej situácii cítiť sa lepšie a nesmú ublížiť ani jemu, ani nikomu inému.

KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ

Druhým významným preventívnym programom je Kozmo a jeho dobrodružstvá. Je určený pre deti vo veku od 3 do 8 rokov realizovaný v materských aj základných školách, pričom vychádza z filozofie nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nestavia do roly obete či agresora. Jeho autorom je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa dlhodobo podieľa na eliminácii násilného správania a šikany medzi deťmi. Tento program pozostáva z 10 modulov, v ktorých zážitkovou formou vedie deti ku vzájomnej tolerancii. Hlavnou postavou programu je kozmonaut s menom Kozmo, ktorý lieta z planéty na planétu a stretáva sa s rôznymi peknými aj škaredými zážitkami, o ktorých deťom rozpráva. Učí ich, aby boli schopné prijímať odlišnosti a rešpektovali ich. Tento program podnecuje u detí rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho  správania, spolupráce, asertivity  a empatie, a tým znižuje riziko výskytu hostilného a agresívneho správania.

DRUHÝ KROK

Často využívaný je aj projekt Druhý krok je program zameriavajúci sa na sociálno-emocionálny rozvoj u detí v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Jeho základným pilierom je naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a predovšetkým vcítiť sa do situácie niekoho iného. V súčasnosti ho využíva mnoho krajín ako napr. Fínsko, Nemecko, Dánsko, Veľká Británia, Kanada či USA. Na Slovensku je realizovaný pod odbornou garanciou OZ PROFKREATIS a od roku 2014 sa doposiaľ podarilo vyškoliť  a certifikovať 96 pedagógov z 54  škôl. Aktuálne je do tohto projektu zapojených už spolu 154 základných škôl a počet neustále rastie. Pedagógovia  na školeniach získavajú potrebné informácie, vedomosti a zručnosti pre prácu s rozvíjaním sociálno-emocionálnych  a morálnych kompetencií u detí. Prostredníctvom programu sa žiaci učia zvládať svoju agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a zlepšovať svoje komunikačné zručnosti, podnecuje u nich empatiu či súdržnosť skupiny. Účinnosť tohto programu potvrdzuje množstvo prieskumov realizovaných na Slovensku aj vo svete.

FILIPOVI KAMARÁTI

Významný je tiež vzdelávací projekt Filipovi kamaráti, ktorého hlavným zámerom je vychovávať deti od útleho veku k ochrane svojho zdravia v celej svojej komplexnosti, k environmentálnemu zmýšľaniu, ku zmysluplnému a harmonickému životu. Vznikol na námet knihy francúzskych autorov bratov Breuilovcov s názvom Filipove dobrodružstvá. Autorkou tohto projektu je Mgr. Katarína Kernová. Cieľovou skupinou sú staršie deti materských škôl a žiaci prvého stupňa na základných školách. Celý program moderuje lektor OZ Život a Zdravie. Hlavným hrdinom je bábka Filip, ktorý za pomoci ruky lektora ,,ožíva“, spriatelí sa s deťmi a rozpráva im svoj príbeh. Deťom poskytuje dobré rady o zdravých návykoch a vzťahu k prírode i k ľuďom, a to hravým a poučným spôsobom. 

KIKO A RUKA

Ďalší často realizovaný preventívny program v materských školách nesie názov Kiko a ruka, ktorého primárnym cieľom je zamedzenie sexuálneho násilia na deťoch. Vytvorila ho Rada Európy v roku 2011 v rámci kampane Jedno z piatich, pričom ho realizuje Jarmila Majáková z OZ Náruč na Kysuciach. Tento program je názornou ukážkou toho, ako možno bezpečne, citlivo a s maximálnym ohľadom na vývinovú úroveň detí pracovať s problematikou,  akou je sexuálne zneužívanie u tých najmenších. Učí deti rozlišovať dotyky dobré a zlé. Jeho úlohou je naučiť deti vyjadriť to, čo je už pre nich nepríjemné frázou ,,TU SA NEDOTÝKAJ“ a vedieť sa brániť v prípade sexuálneho obťažovania.

Zdroje:

https://www.zippy.sk/zippyho-kamarati/

https://kozmove-dobrodruzstva.sk/preventivny-program/

https://druhykrok.sk/

http://www.zivotazdravie.sk/filipovi-kamarati/

https://naruc.sk/2016/06/29/kiko-ruka-prevencia-sexualneho-zneuzivania-deti-pre-najmensich/

 

Autorka: Lenka Máteová

VÝKON ODBORNEJ ČINNOSTI PREVENCIA – https://www.minedu.sk/data/att/27200.pdf

2 Odpovede

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.