Základná legislatíva a inštitúcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky https://www.minedu.sk/psycholog-a-skolsky-psycholog/ 2. Zákon č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

Čítať viac »

Online časopisy

Recenzovaný odborný časopis: Školský psychológ/Školní psychológ Dieťa v centre odbornej pozornosti (VÚDPaP) – https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/ E- mental, elektronický časopis o mentálnom zdraví –https://www.lod-oz.sk/ Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Čítať viac »

Pomáhajúce organizácie

Organizácie, s ktorými môžu spolupracovať aj školskí psychológovia (zoznamy dopĺňame). Mať prehľad o týchto organizáciách je veľmi výhodné, keďže z praxe vieme, že ak sa školský psychológ stretne

Čítať viac »