Krízová intervencia

Ku krízovej intervencii u nás nájdete aj články, tu si dáme pár materiálov, ktoré by sa vám mohli k tejto téme, pri vašej práci hodiť.

Čítať viac »

Vzdelávanie

V tejto časti vám ponúkame rôzne informácie a linky na ktorých nájdete informácie o vzdelávaniach a aj konkrétne vzdelávania.  Ak viete o ďalších užitočných linkoch,

Čítať viac »

Školský podporný tím

Informácie a inšpirácie ako pracujú kolegovia zo školských podporných tímov alebo poradní či návrhy na vzdelávania a webináre nájdete v našej fb skupine: Školské podporné

Čítať viac »

Inakosť a jej tolerancia

Materiály na prácu s témou LGBT+ VÚDPaP – Odborné postupy k téme Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj

Čítať viac »

Digitálne technológie

Kniha Deti v sieti- Ako chrániť seba a naše deti na internete https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/component/jdownloads/finish/1-knihy-a-prirucky/9-kniha-deti-v-sieti-2013-14?Itemid=0 Na stránke Orange https://www.beznastrah.online/nájdete množstvo článkov ale aj materiálov a pracovných listov

Čítať viac »

Depresia

Liga za duševné zdravie  Kartičky s praktickými informáciami – https://dusevnezdravie.sk/library/karticky-depresia/ Letáčik s informáciami o depresii – https://dusevnezdravie.sk/wp-content/uploads/2020/07/dusevnezdravie.sk-letak-depresia-dl-v5-compressed.pdf Depresia- Hovorme o nej- Informácie a videá k

Čítať viac »

Základná legislatíva a inštitúcie

https://www.minedu.sk/psycholog-a-skolsky-psycholog/ 2. Zákon č. 245/2008 Z. z.Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.epi.sk/zz/2008-245 3. Zákon č. 138/2019

Čítať viac »

Duševné zdravie

Materiály, informácie a odporúčania k téme duševného zdravia: Stalo sa to – informácie o groomingu, sexuálnom zneužívaní, násilí a vydieraní detí a mladých ľudí na

Čítať viac »

Online časopisy

Recenzovaný odborný časopis: Školský psychológ/Školní psychológ Dieťa v centre odbornej pozornosti (VÚDPaP) – https://vudpap.sk/x/cinnosti-vudpap/informacna-a-edicna-cinnost/casopisy-vudpap/dvcp/ E- mental, elektronický časopis o mentálnom zdraví –https://www.lod-oz.sk/ Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Čítať viac »