Zážitkové aktivity

Zážitkové aktivity

Aktivity na zlepšenie sociálnej klímy v školskej triede Pre: Základná škola CPPPaP Prešov, 2020 https://cpppap-presov.webnode.sk/_files/200000209-5bdec5bdef/Aktivity%20na%20zlep%C5%A1enie%20soc.kl%C3%ADmy%20v%20%C5%A1k.%20triede.pdf Mgr. Eva Novacká Aktivity zamerané na zlepšenie klímy v školskom

Čítať viac »