Nachádzate sa v záložke Podporky – skratka pre Podporné skupiny.

Tento formát podpory školským psychológom sme vytvorili ako jednu z aktivít Portálu školskej psychológie.

Prostredníctvom podporiek by sme chceli školským psychológom vytvoriť priestor na:

  • Psychohygienu
  • Emočné vyventilovanie sa
  • Pocit podpory zo strany komunity školských psychológov
  • Pocit podpory, že vo svojich denno-denných výzvach nie ste sami
  • Zdieľanie akýchkoľvek “zákutí“ našej práce
  • A jednoducho na všetko, čo by ste chceli zdieľať v kruhu svojich kolegýň a kolegov
 

Tieto stretnutia budú BEZ supervízneho vedenia. Pre tieto účely organizujeme Supervízne webináre s Evkou Bartovou, pozrite záložku Supervízne webináre v bočnom menu pre viac info.

KDE: MS Teams

KEDY: druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci 

O KOĽKEJ? Od 17 – 18:00

PRE KOHO? Zatiaľ len pre školských psychológov. Časom možno aj iní kolegovia z inkluzívnych tímov 🙂

KAPACITA: Uvidíme, koľko bude záujemcov, ako sa aktivita uchytí. Sledujte udalosť na FB. Max do 15 osôb.

ZADARMO.

Link na online stretnutie vám pošleme na mail.

Ako budú vyzerať online stretnutia?

Ako adnimistrátor bude vždy spúšťať online meeting niekto z tímu Portálu.

Počkáme 5 min, kým všetci „dobehnú“.

V krátkosti sa predstavíme, kto sme sa na stretnutí zišli, odkiaľ sme a na akej škole pracujeme.

Na meetingoch si budeme tykať ako je to zvykom medzi školskými psychológmi 🙂

A začneme so zdieľaním, ktoré môže vyzerať v podobe:

  • Otázka na pomoc pri riešení konkrétneho problému s klientom – skupina môže/nemusí vedieť pomôcť, záleží od toho, či niekto má skúsenosti s daným problémom, preto pomoc môže byť len orientačná, presmerovanie na iného odborníka, poradňu Portálu, CPPPaP, VÚDPaP a pod.
  • Otázka na pomoc pri riešení dlhodobejšej dilemy – skupina môže vysloviť svoje skúsenosti a poskytnúť svoj pohľad na situáciu.
  • Otázka na pomoc pri riešení praktického, metodického, legislatívneho problému – opäť záleži, čo to bude, či sa niekto stretol s daným problémom.
  • Len tak sa vyrozprávať – zamyslieť sa nad situáciami, ktoré sa Vám stali.
 

Kolega/kolegyňa z tímu Portálu ŠP spíše zápisnicu, aké typy otázok, problémov sa konzultovali, čo sa ukázalo ako výzvy na riešenie v práci školských psychológov a pod.

Tieto informácie sa budú spisovať anonymne a radi by sme ich použili ako štatistické údaje o našej práci školských psychológov. Taktiež ich zahrnuli do článkov na šírenie osvety o našej práci a výzvach našej práce.

Žiadne iné záznamy sa z online stretnutí nebudú robiť.

Tešíme sa na každého jedného/jednu z vás na online Podporkách.

Veríme, že sa tento formát podpory uchytí.

Prihlasovací formulár:

Prosím vyberte relevantný dátum 

Max. počet prihlásených môže byť 15 ľudí na 1 termín. 

Spúšťame prihlasovanie. 🙂