Články pre rodičov

Nemaj stres zo stresu

Photo by Emma Simpson on unsplash.com Všetci to poznáme. Ručičky na hodinách sa neúprosne posúvajú vpred a my máme pocit, že nič nestíhame. V škole veľa učenia,

Čítať viac »
Články pre rodičov

Efektívne stratégie učenia III.časť

Photo by josephredfield from pixabay.com Flashcards Medzi vybavovacie praktiky patria aj tzv. flashcards, rôzne formy kartičiek rôzneho obsahu, ktoré používame ako formu samotestovania. Tento spôsob

Čítať viac »
Články pre rodičov

Efektívne stratégie učenia II.časť

Photo by josephredfield from pixabay.com Správne plánovanie učenia Úspešné štúdium by malo zahrňovať plánovanie, ktoré hrá pri efektívnych učebných stratégiách podstatnú úlohu. Výskumy preukázali, že

Čítať viac »
Články pre rodičov

Preventívne programy využívané v SŠ

Foto by Ľuboš Steinemann Preventívne programy využívané v SŠ Hlavným zámerom preventívnej činnosti školských psychológov je predchádzanie vzniku rôznym patologickým javom realizovaním rôznych preventívnych programov. Existuje

Čítať viac »