Pozvánka pre JEDNOTLIVCOV k spolutvorbe obsahu PŠP

STAŇ SA PRISPIEVATEĽOM OBSAHU PORTÁLU ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE O TÉMACH DUŠEVNÉHO ZDRAVIA SPOJENÉ SO ŠKOLSKÝM PROSTREDÍM

POZVÁNKA PRE JEDNOTLIVCOV

(pozvánka pre školy je tu)

Portál školskej psychológie je novovznikajúci web o:

 • školských psychológoch na Slovensku
 • témach duševného zdravia, s ktorými školské podporné tímy denno-denne pracujú
 • ale aj o VAŠICH témach o duševnom zdraví, ktorými žijete
 

DAJTE NÁM O NICH VEDIEŤ!

VÝZVY V DUŠEVNOM ZDRAVÍ NAŠEJ SPOLOČNOSTI SA TÝKAJÚ AJ ŠKOLSKÝCH PODPORNÝCH TÍMOV

Preto vás pozývame zdieľať vaše pohľady na:

 • Témy duševného zdravia našich detí a žiakov na všetkých typoch škôl. Čím žije naša generácia mladých ľudí? Ako s nimi pracujete? Ako spolupracujete so školou so školským psychológom alebo špeciálnym pedagógom na podpore konkrétneho klienta? PRE ŽIAKOV: Ako sa cítiš v tejto spoločnosti ako mladá osobnosť? Ako sa cítiš v škole ako žiak?
 • Témy duševného zdravia učiteľov. O preťaženosti učiteľov počúvame z každého rohu. Až polovica učiteľov zvažovala odchod z pozície učiteľ. Napíšte krátky blog, ako to vnímate vy – učitelia? Ako vnímate prítomnosť škol.podporného tímu pri zabezpečení harmonickejšieho prostredia v škole?
 • Témy duševného zdravia rodičov. Ako ste sa popasovali so psychickým vývinom svojich detí? Ako vám pomohli ľudia zo psychologického poradenstva? Cítite podporu odborníkov pri výchove detí, keď ste ju potrebovali?
 • Témy duševného zdravia študentov. Čim žijete počas štúdia na vysokej škole? Musíte riešiť existenčné otázky? Brigádujete? Aké máte vzťahy so spolužiakmi? Čo vás baví na štúdiu?
 

Aké formáty môžete písať?

 
 • Populárno-náučné články so zdrojmi – napríklad ako tu
 • Blogy – napríklad ako tu
 • Príklady dobrej praxe – napríklad tu
 • Praktické články – napríklad tu
 • Vlastné skúsenosti – napríklad tu
 • Denníky – ako tu 

PRISPIEVATEĽMI SA MôŽU STAŤ

Školskí psychológovia – začínajúci
Školskí psychológovia – samostatní odborní zamestnanci
Školskí psychológovia – odborní zamestnanci s 1.atestáciou
Školskí psychológovia – odborní zamestnanci s 2.atestáciou
Študenti psychológie na FF a učiteľstva psychológie na PF
Učitelia
Odborní zamestnanci podľa § 23 zákona č. 138/2019

a)výchovný poradca
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,
e) liečebný pedagóg,
f) sociálny pedagóg.

g)koordinátor prevencie

Klinickí psychológovia, psychoterapeuti, pedopsychiatri

Vysokoškolskí učitelia

Lekári

Advokáti

Rodičia

Riaditelia

Žurnalisti

 

ŠTUDENTI PSYCHOLÓGIE NA FF A UČITEĽSTVA PSYCHOLÓGIE NA PF

Radi by sme ponúkli možnosť publikovať zistenia študentov psychológie a učiteľstva psychológie vo svojich záverečných prácach, prieskumoch a výskumoch týkajúcich sa školskej psychológie a školských psychológov na Slovensku, ale aj v zahraničí na Portáli školskej psychológie. Zároveň sú plní najnovších informácií z rôznych psychologických disciplín, preto, ak by ste chceli prispieť svojimi seminárnymi prácami, záverečnými prácami, bakalárskymi a diplomovými, budeme veľmi radi.

UČITELIA

Radi by sme dali priestor aj učiteľom ako jedným z klientov školských psychológov. Aké máte skúsenosti s prácou šp vo vašej škole? Napíšte nám vaš príklad z dobrej praxe a vašu osobnú skúsenosť so šp a vôbec celým inkluzívnym tímom.

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

V duchu inklúzie radi privítame aj iných kolegov z odborných zamestnancov škôl, čiže: školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov, školských logopédov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Radi by sme vytvorili rubriku o spolupráci jednotlivých OZ so školskými psychológmi. Čo ukázala dobrá prax? Akým spôsobom si prerozdelili kompetencie a jednotlivé činnosti v danej škole? Keďže sa niektoré činnosti prelínajú, niektorým kompetentným nemusí byť zrejmé, ktorý OZ vykonáva dané činnosti.

KLINICI, TERAPEUTI, PEDOPSYCHIATRI, LEKÁRI, ADVOKÁTI

Taktiež uvítame prispievateľov z iných odborov: klinických psychológov, psychoterapeutov, lekárov, advokátov, ktorí by objasnili spôsob spolupráce so školskými psychológmi. Príklady dobrej praxe.

RODIČIA

Radi uvítame príklady dobrej praxe a skúsenosti rodičov s prácou šp. Má vaša škola školského psychológa? Vyhľadali ste niekedy pomoc šp? Myslíte si, že sú potrební v školách? Napíšte nám.

RIADITELIA/RIADITEĽKY

Radi dáme priestor aj vyjadreniam riaditeľom/riaditeliek, aká bola ich cesta k nabratiu školského psychológa do svojho školského kolektívu. Aké očakávania ste mali? Ako naplnil vaše očakávania? Čo sú oblasti na dotiahnutie v práci šp?

ŽURNALISTI

Privítame taktiež výpomoc akéhokoľvek žurnalistu, ktorý by mal ako dobrovoľník záujem prispieť článkom na Portál. Tému bez problémov ponúkneme ako aj zdroje.

V prípade záujmu nás kontaktujte na mail: portalskolskejpsychologie@gmail.com a preberieme bližšie detaily. 🙂

Tešíme sa na spoluprácu!

Tím PŠP 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Ako vyjadriť lásku svojmu dieťaťu?

Photo by Bruno Nascimento on unsplash.com Čím sú deti staršie, tým majú rodičia  častejšie pocit, že netušia, o čom hovoria. Môže to byť aj naopak? Komunikujú

Výhody prírody pre naše duševné zdravie

Photo by  David Marcu on unsplash.com Trávenie času na čerstvom vzduchu alebo vnášanie prírody do vášho každodenného života môže byť prospešné pre našu duševnú aj fyzickú

Ranné rituály

Photo by Julian Hochgesang on unsplash.com Rituály sú ako kotvy. Nie že by nás držali na jednom mieste ako skutočná kotva. Skôr nás ukotvujú emocionálne.