Pozvánka pre JEDNOTLIVCOV k spolutvorbe obsahu PŠP

STAŇ SA PRISPIEVATEĽOM OBSAHU PORTÁLU ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE O TÉMACH DUŠEVNÉHO ZDRAVIA SPOJENÉ SO ŠKOLSKÝM PROSTREDÍM

POZVÁNKA PRE JEDNOTLIVCOV

(pozvánka pre školy je tu)

Portál školskej psychológie je novovznikajúci web o:

 • školských psychológoch na Slovensku
 • témach duševného zdravia, s ktorými školské podporné tímy denno-denne pracujú
 • ale aj o VAŠICH témach o duševnom zdraví, ktorými žijete
 

DAJTE NÁM O NICH VEDIEŤ!

VÝZVY V DUŠEVNOM ZDRAVÍ NAŠEJ SPOLOČNOSTI SA TÝKAJÚ AJ ŠKOLSKÝCH PODPORNÝCH TÍMOV

Preto vás pozývame zdieľať vaše pohľady na:

 • Témy duševného zdravia našich detí a žiakov na všetkých typoch škôl. Čím žije naša generácia mladých ľudí? Ako s nimi pracujete? Ako spolupracujete so školou so školským psychológom alebo špeciálnym pedagógom na podpore konkrétneho klienta? PRE ŽIAKOV: Ako sa cítiš v tejto spoločnosti ako mladá osobnosť? Ako sa cítiš v škole ako žiak?
 • Témy duševného zdravia učiteľov. O preťaženosti učiteľov počúvame z každého rohu. Až polovica učiteľov zvažovala odchod z pozície učiteľ. Napíšte krátky blog, ako to vnímate vy – učitelia? Ako vnímate prítomnosť škol.podporného tímu pri zabezpečení harmonickejšieho prostredia v škole?
 • Témy duševného zdravia rodičov. Ako ste sa popasovali so psychickým vývinom svojich detí? Ako vám pomohli ľudia zo psychologického poradenstva? Cítite podporu odborníkov pri výchove detí, keď ste ju potrebovali?
 • Témy duševného zdravia študentov. Čim žijete počas štúdia na vysokej škole? Musíte riešiť existenčné otázky? Brigádujete? Aké máte vzťahy so spolužiakmi? Čo vás baví na štúdiu?
 

Aké formáty môžete písať?

 
 • Populárno-náučné články so zdrojmi – napríklad ako tu
 • Blogy – napríklad ako tu
 • Príklady dobrej praxe – napríklad tu
 • Praktické články – napríklad tu
 • Vlastné skúsenosti – napríklad tu
 • Denníky – ako tu 

PRISPIEVATEĽMI SA MôŽU STAŤ

Školskí psychológovia – začínajúci
Školskí psychológovia – samostatní odborní zamestnanci
Školskí psychológovia – odborní zamestnanci s 1.atestáciou
Školskí psychológovia – odborní zamestnanci s 2.atestáciou
Študenti psychológie na FF a učiteľstva psychológie na PF
Učitelia
Odborní zamestnanci podľa § 23 zákona č. 138/2019

a)výchovný poradca
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,
e) liečebný pedagóg,
f) sociálny pedagóg.

g)koordinátor prevencie

Klinickí psychológovia, psychoterapeuti, pedopsychiatri

Vysokoškolskí učitelia

Lekári

Advokáti

Rodičia

Riaditelia

Žurnalisti

 

ŠTUDENTI PSYCHOLÓGIE NA FF A UČITEĽSTVA PSYCHOLÓGIE NA PF

Radi by sme ponúkli možnosť publikovať zistenia študentov psychológie a učiteľstva psychológie vo svojich záverečných prácach, prieskumoch a výskumoch týkajúcich sa školskej psychológie a školských psychológov na Slovensku, ale aj v zahraničí na Portáli školskej psychológie. Zároveň sú plní najnovších informácií z rôznych psychologických disciplín, preto, ak by ste chceli prispieť svojimi seminárnymi prácami, záverečnými prácami, bakalárskymi a diplomovými, budeme veľmi radi.

UČITELIA

Radi by sme dali priestor aj učiteľom ako jedným z klientov školských psychológov. Aké máte skúsenosti s prácou šp vo vašej škole? Napíšte nám vaš príklad z dobrej praxe a vašu osobnú skúsenosť so šp a vôbec celým inkluzívnym tímom.

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

V duchu inklúzie radi privítame aj iných kolegov z odborných zamestnancov škôl, čiže: školských špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov, školských logopédov, kariérových poradcov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Radi by sme vytvorili rubriku o spolupráci jednotlivých OZ so školskými psychológmi. Čo ukázala dobrá prax? Akým spôsobom si prerozdelili kompetencie a jednotlivé činnosti v danej škole? Keďže sa niektoré činnosti prelínajú, niektorým kompetentným nemusí byť zrejmé, ktorý OZ vykonáva dané činnosti.

KLINICI, TERAPEUTI, PEDOPSYCHIATRI, LEKÁRI, ADVOKÁTI

Taktiež uvítame prispievateľov z iných odborov: klinických psychológov, psychoterapeutov, lekárov, advokátov, ktorí by objasnili spôsob spolupráce so školskými psychológmi. Príklady dobrej praxe.

RODIČIA

Radi uvítame príklady dobrej praxe a skúsenosti rodičov s prácou šp. Má vaša škola školského psychológa? Vyhľadali ste niekedy pomoc šp? Myslíte si, že sú potrební v školách? Napíšte nám.

RIADITELIA/RIADITEĽKY

Radi dáme priestor aj vyjadreniam riaditeľom/riaditeliek, aká bola ich cesta k nabratiu školského psychológa do svojho školského kolektívu. Aké očakávania ste mali? Ako naplnil vaše očakávania? Čo sú oblasti na dotiahnutie v práci šp?

ŽURNALISTI

Privítame taktiež výpomoc akéhokoľvek žurnalistu, ktorý by mal ako dobrovoľník záujem prispieť článkom na Portál. Tému bez problémov ponúkneme ako aj zdroje.

V prípade záujmu nás kontaktujte na mail: portalskolskejpsychologie@gmail.com a preberieme bližšie detaily. 🙂

Tešíme sa na spoluprácu!

Tím PŠP 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľanie:

Mohlo by Vás zaujímať

Vysvedčenie nie je koniec sveta

Photo by Felipe Gregate on unsplash.com Čaká nás rozdávanie vysvedčení na konci školského roka. Fotografie hrdých rodičov s vysvedčením ich dieťaťa budú čoskoro viditeľné na

BLOG: Maturantka maturantom

Photo by Tim Gouw on unsplash.com Maturantka maturantom Mnohým ľuďom, vrátane mňa, v tejto dobe už čo i len spomenutie karantény a pandémie lezie krkom.